Edukacija o korištenju državnih potpora @ Matulji

opcina_matulji_foto

Cilj edukacije jest upoznati polaznike s nacionalnim zakonodavnim okvirom za dodjelu državnih potpora, institucijama kroz koje se one mogu dobiti i odnosom između državnih potpora i ostalih izvora financiranja.

Matulji – Kako izraditi dokumentaciju za dobivanje državnih potpora i sredstava od europskih fondova saznat će svi koji se odazovu na edukaciju što će se održati danas, u srijedu 11. rujna s početkom u 9 sati u Vijećnici Općine Matulji pod nazivom ”Izrada Državne potpore i EU fondovi”.

Edukaciju organizira Primorsko-goranska županija u svojstvu regionalnog koordinatora, a u okviru Potprograma ”Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”. Edukaciju će održati predstavnici Lokalne razvojne agencije Pins d.o.o. iz Skrada.

– Cilj edukacije jest upoznati polaznike s nacionalnim zakonodavnim okvirom za dodjelu državnih potpora, institucijama kroz koje se iste mogu dobiti i odnosom između državnih potpora i ostalih izvora financiranja, s posebnim naglaskom na Pravilo de minimis te načinima na koje se državna potpora regulira u EU, istaknuli su organizatori.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!