Kastav dobio prometnu studiju koja donosi novosti u organizaciji prometa u gradu

Prometna analiza predlaže postavljanje kamere u Ulici 111. brigade, usporavanje prometa u zoni škole i dječjeg igrališta, vremensko ograničenje parkiranja u središtu grada, ali i uvođenje dva mjesta na ulazu u Stari grad za kratkotrajno zaustavljanje. Predložene su izmjene u režimu prometovanja na području naselja Jurjenići i Novo naselje Ćikovići, Rešetari, na dijelu ulice Rubeši (kod Termaga), te za Put Kalvarije

Kastav – Kvalitetno upravljanje prometom jedan je od temeljnih preduvjeta razvoja i dobrog funkcioniranja svake jedinice lokalne samouprave, a upravo je prometni i parkirni režim česta tema interesa građana – od aktivnosti koje se realiziraju kroz zahtjeve upućene mjesnim odborima do problematike otvorene na sjednicama Gradskog vijeća.

Iako svatko ima svoju viziju kako bi promet valjalo urediti, tako kompleksan sustav uputno je prepustiti stručnjacima, stoga je Grad Kastav ove godine dobio Prometnu analizu kojom je analizirano sadašnje stanje, te definiran prometni plan i smjernice za poboljšanje prometnog sustava grada, a koju je izradila kastavska tvrtka Pro Via.

– Prometna analiza i prometni plan Grada Kastva je okvir u kojem su definirani i usklađeni poslovi vezani za analizu postojećeg stanja te je definiran prometni plan i date smjernice za poboljšanje kako bi se postigla optimizacija prometnog sustava Grada, ističe autor analize dr.sc. Ivica Barišić, prometni stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u izradi prometnih studija i planova, koji je predložene mjere podijelio u tri skupine, ovisno o vremenu i financijskim sredstvima potrebnim za njihovu realizaciju.

U kratkoročne mjere spadaju one koje je potrebno provesti u razdoblju od godine ili dvije dana i koje ne zahtijevaju prevelika financijska sredstva, a čijom realizacijom se postižu trenutna i značajna poboljšanja. Među njima su mjere za povećanje sigurnosti prometa, koje uključuju smirivanje prometa u zoni školske sportske dvorane i zoni dječjeg igrališta u Ulici Pilepčić, uz postavljanje uzdignutih ploha na kojima bi bio postavljen pješački prijelaz kao i stupića kojima bi se spriječilo nepropisno parkiranje na nogostupima i poboljšala preglednost prometa, ali i povećala sigurnost budući da se radi o zonama u kojima se kreće velik broj djece.

Smirivanje prometa prema studiji nužno je i u Ulici 111. brigade ZNG-a u kojoj se predlaže postavljanje kamere za mjerenje brzine vožnje.

– Upravo pred mjesec dana na toj dionici dogodila se prometna nesreća kada je vozilo zbog prevelike brzine izletjelo s kolnika, srušilo stablo u zelenom pojasu i završilo na nogostupu. Tom dionicom kreće se veliki broj školske djece i šetača, te je samo zahvaljujući pukoj sreći izbjegnuta tragedija nezamislivih razmjera. Postavljanjem kamere za mjerenje brzine postigao bi se trenutni učinak na smanjenje brzine vožnje, a time bi se i značajno utjecalo na povećanje sigurnosti prometa, budući je uzročnik najvećeg broja prometnih nesreća na području Grada Kastva upravo prevelika i neprilagođena brzina vožnje, naglašava dr. sc. Barišić, koji je kao kratkoročne mjere predvidio i preoblikovanje raskrižja kod sportske dvorane te prometnu signalizaciju u zoni autobusnih stajališta školskog autobusa.

Predložene su izmjene u režimu prometovanja na području naselja Jurjenići i Novo naselje Ćikovići, Rešetari, na dijelu ulice Rubeši (kod Termaga), te za Put Kalvarije. Prijedlozi izmjena poslani su na mjesne odbore te se očekuje mišljenje građana. Kratkoročnim se mjerama predlažu i promjene u sustavu prometa u mirovanju.

– Dostupnost do starog dijela grada Kastva koji je lociran na brijegu, za starije i teže pokretne osobe te roditelje s dječjim kolicima predstavlja priličan izazov. Stoga se predlaže uvođenje sustava kratkotrajnog zaustavljanja, na način da se na samom početku pješačke zone na Trgu Matka Laginje označe dva parkirna mjesta koja bi služila isključivo za kratkotrajno zaustavljanje do 3 minute radi iskrcaja putnika te bi vozač nastavio vožnju do slobodnih parkirnih mjesta u zonama daljim od središta grada. Isti princip predlaže se u zoni ispred Osnovne škole u Istarskoj ulici gdje bi se označilo 8 do 10 parkirnih mjesta u sustavu kratkotrajnog zaustavljanja koji će vrijediti u vrijeme održavanja nastave, određene dane u tjednu i sate tijekom dana, isključivo za iskrcaj djece. Na ovaj način izbjegla bi se današnja situacija gdje roditelji, zbog parkiranih automobila, djecu iskrcavaju na samom kolniku, objašnjava dr. sc. Barišić, koji je predložio i definiranje lokacije za parkiranje ljudi koji rade u Starom gradu ili ispod njega, a koja bi se trebale nalaziti izvan strogog centra i udaljenije od samih atraktivnih sadržaja. Alternativna mogućnost, prema ovom prijedlogu, jest ograničenje trajanja vremena parkiranja u samom središtu grada i neposredno uz atraktivne sadržaje na najviše dva ili tri sata.

Jedna od preporuka je da se ovisno o prostornim mogućnostima uredi što veći broj površina za potrebe parkiranja vozila stanara pojedinih naselja, a kao dobar primjer navedeno je uređenje parkirališta u Ulici Pilepčić, čime je dobiveno dvadesetak parkiranih mjesta za stanare okolnih zgrada. Uz niz dodatnih mjera, predlaže se i uvođenje prometnog redarstva koje bi „doprinijelo stvaranju i održavanju reda u prometnom sustavu“.

Među srednjoročnim mjerama, koje se provode u razdoblju do šest godina, kao najvažnija je istaknuta gradnja garažno-parkirnog objekta na lokaciji Preda, za koju je Grad već otkupio teren i krenuo u njegovo raščišćavanje. Osim toga, prometnom analizom traži se rekonstrukcija postojećih županijskih cesta gdje je kao prioritet istaknuta dionica Žegoti-Viškovo te izgradnja spojne ceste prema naselju Srdoči, koja predstavlja spoj grada Kastva na mrežu prometnica grada Rijeke.

– Za dovršetak spoja potrebna je izgradnja ceste u dužini od oko 280 metara. Današnja situacija je takva da ova nova cesta završava na kružnom raskrižju u samom središtu naselja Srdoči, te se promet dalje distribuira ulicama nedovoljnih prometnih profila i slabe protočnosti. Izgradnja ove spojne ceste prema naselju Srdoči svoju punu opravdanost dobit će kada se izgradi kvalitetan spoj naselja Srdoči sa naseljem Grpci. Prostorno-planskom dokumentacijom planirana je izgradnja nove ceste koja bi prolazila južnim rubom Radne zone Žegoti i koja bi se na području Marinića spajala na novu državnu cestu Rijeka – Marišćina. Izgradnjom ove ceste dobit će se kvalitetna veza Grada Kastva na mrežu prometnica visoke razine uslužnosti u široj zoni, te će predstavljati kvalitetnu vezu i sa gradom Rijekom, uz izbjegavanje redovitih prometnih zagušenja koji se događaju na pravcu Srdoči – Diračje, zaključuje dr. sc. Barišić.

Tekst je izvorno objavljen u novom broju Glasa kastavskog.

error: Content is protected !!