Odabrani korisnici potpora za stručno usavršavanje @ Opatija

grad_opt_2012

U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, Ispostava Opatija te nakon intervjua s kandidatima, a prema iskazanim potrebama prijavljenih, odabrano je 10 korisnika potpore, odnosno svih 10 prijavljenih dobiva potporu za odabrano stručno usavršavanje.

Opatija – Temeljem Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih Grada Opatije i Odluke Gradonačelnika od 14. veljače 2014. godine odabrani su korisnici potpore za edukaciju prema verificiranim programima koji se upisuju u radnu knjižicu. Na Javni poziv se u roku javilo 10 kandidata.

U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, Ispostava Opatija te nakon intervjua s kandidatima, a prema iskazanim potrebama prijavljenih, odabrano je 10 korisnika potpore, odnosno svih 10 prijavljenih dobiva potporu za odabrano stručno usavršavanje.

Svoje znanje usavršiti će Mateja Blažić (magistra inženjerka hortikulture, za program učenja engleskog jezika), Liridona Gecaj (hotelijersko-turistički tehničar, za program učenja njemačkog jezika), Ema Jeglić (stručna prvostupnica ekonomije, za program učenja njemačkog jezika), Ana Petrovčić (magistra ekonomije, za program učenja njemačkog jezika), Andrea Pokorny (magistra ekonomije, za ECDL specijalistu poslovne primjene osobnih računala), Nikša Rumora (vozač cestovnog prometa, za program učenja engleskog jezika), Ana Šain (magistra ekonomije, za ECDL specijalistu poslovne primjene osobnih računala), Ticiana Uković (hotelijersko-turistički tehničar, za aromamasera), Ranko Vranešević (hotelijersko-turistički tehničar, za program učenja njemačkog jezika) i Tina Žiganto (magistra inženjerka logistike i menadžmenta u pomorstvu, za program učenja njemačkog jezika).

I. Mellor / PodUčkun.net

#wpdevar_comment_3 span,#wpdevar_comment_3 iframe{width:100% !important;}
error: Content is protected !!