Poznati troškovi odvoza otpada za građane – Novi sustav gospodarenja otpadom kreće od svibnja @ Liburnija

Detalji novog sustava gospodarenja otpadom, kao i izračun cijene za građane i poduzeća, predstavljeni su jučer na tiskovnoj konferenciji u upravnoj zgradi Komunalca u Jurdanima.

Jurdani – Osamdesetak kuna mjesečno, u prosjeku, stajat će građane liburnijskih gradova i općina usluga gospodarenja otpadom. Novi cjenik, u skladu s novostima koje se uvode u sustav, nedavno je usvojen, a sastoji se od dvije komponente definirane zakonskim odredbama – trošak minimalne javne usluge tako iznosi 49,50 kuna neto, odnosno nešto manje od 56 kuna s uračunatih 13 posto PDV-a i plaćaju ga svi korisnici neovisno o količini predanog otpada, dok varijabilni dio ovisi o broju pražnjenja spremnika.

– Troškovi koji određuju visinu cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada su troškovi zbrinjavanja otpada na ŽCGO Marišćina. Cijena zbrinjavanja jedne litre predanog miješanog komunalnog otpada iznosi 0,8695 kune neto odnosno 0,109 kuna sa uračunatih 25 posto PDV-a te ovisi o količini otpada i važećem cjeniku ŽCGO Marišćina. Naknada za jednokratno pražnjenje posude zapremine 60 litara iznosi 6,54 kune, a za posudu zapremine 120 litara 13,08 kuna. Za preuzeti reciklabilni otpad ne plaća se naknada, kazali su na tiskovnoj konferenciji održanoj u upravnoj zgradi Komunalca direktor Ervino Mrak, rukovoditelj RJ Usluge Duško Kulaš te rukovoditeljica pravne službe Ivora Hrunčev.

Uz tjedno pražnjenje spremnika, mjesečni trošak odvoza otpada iznosit će oko 26 kuna, a uz 56 kuna fiksnog troška, ukupna cijena usluge iznosit će oko 82 kuna. Naravno, građani mogu i rjeđe predavati spremnike na pražnjenje, pa će im tako i troškovi biti niži. S ozbirom da se dosad cijena računala po kvadratnom metru stana ili kuće, teško je raditi usporedbe s dosadašnjim troškovima, no iz Komunalca su istaknuli kako će dijelu korisnika, osobito onima koji žive u manjim stanovima, cijena u novom sustavu biti veća, dok će oni s većom površinom stambenog prostora, kao i poslovni subjekti koji gospodare objektima veće površine, sada proći nešto jeftinije.

– Za navedenu cijenu korisnik usluge dobiva uslugu preuzimanja i zbrinjavanja otpada jednom na tjedan, uslugu zbrinjavanja glomaznog komunalnog otpada sa kućnog praga na poziv jednom na godinu te korištenje reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta odnosno zbrinjavanje zelenog otpada, objasnio je Mrak.

Novi cjenik stupit će na snagu 1. svibnja, a prije toga korisnici će na potpis dobiti nove ugovore.

– Tijekom druge polovice ovog mjeseca davatelj usluge kreće sa dostavom dokumentacije u svrhu potpisivanja ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradljivog komunalnog otpada i usluge povezane sa tom uslugom. Tom prilikom će korisnici na kućnu adresu zaprimiti pismenu pošiljku koja će sadržavati dva primjerka izjave koje je korisnik dužan potpisanu vratiti davatelju usluge, odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradljivog komunalnog otpada i usluge povezane sa tom uslugom, cjenik po kojoj će se usluga obračunavati i upute za popunjavanje. Obveza svakog korisnika usluge je da popunjenu izjavu vrati davatelju usluge. Ugovor je dužan sklopiti vlasnik nekretnine, a ukoliko istu koriste druge osobe tu svoju obvezu može ugovorno prenijeti na korisnike prostora. Sklapanje ugovora sa davateljem usluge je obvezno, dok je izbjegavanje ugovaranja kažnjivo sukladno Odluci o komunalnom redu jedinice lokalne samouprave, kazao je Mrak.

Za korisnike koji se ne budu pridržavali odredbi ugovora, pri čemu će najčešći prekršaj vjerojatno biti nepropisno odlaganje otpada, odnosno bacanje nekorisnog otpada u spremnike namijenjene korisnom otpadu, čije se pražnjenje ne naplaćuje, predviđene su i ugovorne kazne koje iznose od 100 do 1.000 kuna.

– Ispočetka nećemo ići s kaznama, nego s opomenama i upozorenjima građanima na neodgovorno ponašanje. No, u konačnici ćemo primijenjivati i kazne, kazao je Kulaš.

Za pravne osobe cijena javne usluge obračunava se prema istim kriterijima kao i za fizičke osobe osim u dijelu cijene obvezne minimalne javne usluge u kome se jedinična cijena od 49,50 kn bez PDV-a množi sa koeficijentom koji iznosi od 1 do 80 a ovisi o djelatnosti pravne osobe. Cjenici su objavljeni na web stranicama www.komunalac-opatija.hr i www.libukom.hr.

– Oprema, odnosno posude za odlaganje otpada podijeljene su u većem dijelu Grada Opatije te u Općini Mošćenička Draga gdje su stvoreni uvjeti naplate prema količini odloženog otpada u posude. Za područje Općine Matulji do realizacije planirane nabave posuda za odvojeno odlaganje otpada na kućnom pragu sustav je osmišljen na način da korisnici, fizičke osobe, otpad odvojeno odlažu u vrećice koje će dobiti na korištenje od davatelja usluge i koje će sadržavati jedinstveni bar kod povezan sa korisnikom. Na području Općine Lovran, do realizacije istih uvjeta odnosno omogućavanja odlaganja otpada na kućnom pragu, korisnici će koristiti zajedničke posude postavljene na javnoj površini, odnosno dosadašnje posude uz napomenu da svi korisnici koji svoju namjeru iskažu prilikom potpisivanja ugovora za korištenje javne usluge mogu dobiti i vrećice za odvojeno odlaganje reciklabilne frakcije komunalnog otpada, rekao je Mrak.

Da bi se zaokružio sustav gospodarenja otpadom na području Liburnije i zaleđa potrebno je izgraditi nedostajuća reciklažna dvorišta na kojima korisnici usluge mogu predati problematične komponente komunalnog otpada, glomazni komunalni otpad i zeleni otpad. Do sada je izgrađeno i u funkciji godinu dana reciklažno dvorište u Lovranu. S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općina Matulji potpisala je ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta u Jurdanima dok Grad Opatija i Općina Mošćenička Draga još nisu konkretizirali ovu problematiku. Općina Mošćenička Draga ima svoje mobilno reciklažno dvorište a Grad Opatija planira nabavu svojeg mobilnog reciklažnog dvorišta tijekom ove godine.

– Vezano za daljnje postupanje sa reciklabilnim frakcijama komunalnog otpada u planu je gradnja sortirnice na lokaciji poslovne zone Društva u Jurdanima. U tijeku je izrada projektne dokumentacije dok je planirano ishođenje građevinske dozvole i kandidatura na natječaj za dobivanje sredstava iz EU kohezijskih fondova do kraja prve polovice ove godine. Društvo se trenutno suočava sa nemogućnošću postupanja sa odvojenim biorazgradljivim otpadom. Naime, Odluka o komunalnom otpadu nametnula je obvezu odvojenog prikupljanja biorazgradljivog otpada za kojeg za sada ne postoji mogućnost obrade (nema kompostane na području PGŽ) a nedostatak biorazgradljive frakcije u miješanom komunalnom otpadu stvara funkcionalne probleme u procesima obrade otpada u ŽCGO Marišćina. Problem se također ogleda u činjenici da je cijena obrade otpada u ŽCGO Marišćina daleko veća u odnosu na dosadašnje troškove odlaganja otpada što znatno utječe na konačnu cijenu koju plaćaju korisnici uz napomenu da se korekcije cijene naviše očekuju u skorije vrijeme, što će prouzročiti korekciju cijene javne usluge za preuzetu količinu otpada, objasnio je Mrak.

Kakve će posljedice novi sustav ostaviti na financije Komunalca, bit će jasnije krajem godine, a ovisno o prihodima i rashodima, u narednim godinama trošak usluge može rasti, ali i padati. U svakom slučaju, najveći problem u sustavu je visoka cijena zbrinjavanja otpada na Marišćini koja iznosi 470 kuna po toni otpada. S obzirom da se s područja Liburnije godišnje odlaže oko 12 tona otpada, tako su se i računi Marišćine ispostavljeni Komunalcu kretali između 350 tisuća kuna i pola milijuna mjesečno.

Davor Žic / PodUčkun.net

error: Content is protected !!