Tag "kolegij"

Na Marunadu u Dobreću potrošeno 70 tisuća kuna, gradonačelnik najavio uvođenje poreza na potrošnju

2 months ago

Na novinarsko pitanje koliko je Grad koštala organizacija manifestacije Marunada na Dobreću i je li zadovoljan kako je bila organizirana gradonačelnik je odgovorio da je

Fokus prvog kolegija poboljšanje efikasnosti gradske uprave @ Opatija

7 years ago

Bilo je riječ i o nužnosti usklađivanja svih općih akata Grada sa realnim situacijama, pa se tako od pročelnika očekuje da u roku od 15

Kolegij: Korištenje sportskih objekata, UPU Poljane-Menderi-Strmice @ Opatija

8 years ago

Kolegij raspravljao o korištenju sportskih objekata dodijeljenih na upravljanje sportskim klubovima – kafići, restorani, bufeti – samo su neki tipovi objekata kojima gospodare sportski klubovi.

Kolegij: Javna nabava, UPU Dobreć, poticaji za zapošljavanje @ Opatija

8 years ago

S programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva, koji se upućuje Gradskom vijeću, nastavlja se i u 2012. Novina je da se povećavaju poticaji za svaku

Kolegij o ustrojstvu gradske uprave @ Opatija

8 years ago

…kolegij raspravljao o prijedlozima za ustrojstvo gradske uprave… Opatija – Na jučer održanom kolegiju gradonačelnika Ive Dujmića sa pročelnicima naglašeno je kako je potrebno podsjetiti

Nova odluka o gradskim porezima @ Opatija

8 years ago

…na kolegiju se raspravljalo o novoj odluci o gradskim porezima, koja je upućena na usvajanje Vijeću… …prema prijedlogu, koncesija za terase plaćat će se ”dvotarifno…

Skroz smo bankrot, mama @ Opatija

8 years ago

…na kolegiju gradonačelnika donesena je mjera o privremenoj obustavi izvršenja proračuna… …mjera će trajati do novog rebalansa, ili najduže 45 dana… Opatija – Grad Opatija

Kolegij gradonačelnika o prostornom planiranju @ Opatija

8 years ago

…UPU naselja Okoli Dujmić, Falalelići i Katinići napokon će na usvajanje Gradskom vijeću… …u postupku je ishodovanje lokacijske dozvole za drugu dionicu opatijske obilaznice… Opatija

Kolegij: Natječaj i nadmetanje @ Opatija

8 years ago

…cilj natječaja je dobiti kvalitetno arhitektonsko rješenje, kao podlogu za daljnju razradu projektne dokumentacije i realizaciju natkrivanja… …osnivanje prava građenja radi izgradnje i gospodarskog korištenja

Tjedni retrovizor

9 years ago

Stigla je još jedna vruća porcija tema starih tjedan dana, a vi pogodite što se u njoj nalazi… Hm? Ne, nema pape, a ni ostalih

1 2 3 4
error: Content is protected !!