Talijani odustali od financiranja izgradnje Dječjeg vrtića, Dujmić traži od Vijeća kredit od 20 milijuna kuna @ Opatija

Arhiva: Svečano Potpisivanje ugovora u Angiolini

Na tiskovnoj konferenciji istaknuto je kako je najavljenim zaustavljanjem prodaje zgrade „starog“ vrtića proračun ugrožen „budući su prihodi od prodaje raspoređeni na kapitalne rashode proračuna“.

Opatija – Kredit od 20 milijuna kuna bit će potreban kako bi se zatvorio gradski proračun za ovu godinu. Ova „rupa“ koja je veća od godišnjih prihoda velikog broja jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, kako se moglo zaključiti temeljem izvještaja s današnje tiskovne konferencije gradonačelnika Ive Dujmića sa zamjenicima i pročelnikom za financije Danijelom Jermanom, nastala je odustajanjem Talijanske unije od financiranja izgradnje novog Dječjeg vrtića na Punta kolovi.

– Ovim izmjenama proračuna predložit će se Gradskom vijeću uzimanje kredita za pokriće dijela troškova izgradnje Dječjeg vrtića kao zamjena za planirane prihode proračuna za tu investiciju, a koji se, sada je postalo izvjesno, neće ostvariti, najavljene su na tiskovnoj konferenciji I. izmjene i dopune proračuna koje bi se trebale naći pred vijećnicima na idućoj sjednici.

Prema podacima koje je predstavio Dujmić sa suradnicima, ukupni troškovi izgradnje vrtića iznose nešto manje od 43 milijuna kuna, od čega će oko 30 milijuna kuna biti troškovi u 2018. godini. Na konferenciji je istaknuto kako neće biti „probijanja“ ukupno planiranih troškova.

– Izvori sredstva za tu investiciju planirani su u najvećem dijelu od prodaje dionica hotela Cavtat u visini od 27 milijuna kuna, sufinanciranja zajednica Talijana (Universita popolare di Trieste, Unione Italiana iz Rijeke, te Zajednica Talijana iz Opatije), prihoda od prodaje imovine te manjim dijelom iz fondova, naglašeno je na tiskovnoj.

Prema ugovoru potpisanom 2012. godine, Zajednica Talijana trebala je sufinancirati 26 posto troškova izrade projektne dokumentacije te troškova izgradnje objekta za tri skupine u kojima bi se provodio program za djecu pripadnika talijanske manjine.

– Do sada je uplaćeno sa strane talijanskih partnera 178.480 kuna. Nažalost, od strane Zajednice Talijana izviješteni smo da uslijed promjena načina financiranja od strane talijanske države te drugih razloga isti nisu u mogućnosti ispuniti dogovoreno te uplatiti planirana sredstva. Navedeno zasigurno neće niti bi trebalo poremetiti odnos Grada prema talijanskoj zajednici budući smo svjesni situacije u Italiji te činjenice da trenutno novaca nema. Stoga će i u novom vrtiću biti zadržana jedna skupina za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine kao i do sada, a ostavljena je mogućnost da talijanska unija u idućem razdoblju naknadno osigura sredstva za podmirenje dijela troškova. Stoga je, u cilju osiguravanja sredstava za pokriće dijela nedostajućih prihoda, uvažavajući i druge okolnosti, uzimanje kredita jedini način da se investicija zatvori, naglašeno je na tiskovnoj konferenciji.

Kao dodatni „problem“, izvršna vlast istaknula je kako je – prema najavi predstavničke većine – praktički obustavljena prodaja zgrade Dječjeg vrtića, a upitna je i općenito prodaja nekretnina Grada.

– Time je Proračun Grada dijelom ugrožen budući su prihodi od prodaje raspoređeni na kapitalne rashode proračuna. Stoga je bilo potrebno ovim izmjenama s jedne strane smanjivati rashode proračuna koji su se planirali financirati iz prihoda od prodaje imovine, a s druge strane osigurati druge izvore financiranja, poručeno je na tiskovnoj konferenciji.

Tako bi, prema prijedlogu gradonačelnika Dujmića o kojem će raspravljati vijećnici, uz 20 milijuna kuna „svježeg“ kredita na razdoblje od 10 godina, ovim izmjenama u odnosu na plan proračun povećao za 5,2 milijuna kuna – sa oko 215 na oko 220 milijuna kuna.

Uz dovršetak započetih investicija, kako je istaknuto na tiskovnoj konferenciji, novi troškovi odnosili bi se na uvođenje pilot projekta City busa te povećanje sredstava za mjere poticaja poduzetnicima.

Davor Žic / PodUčkun.net

#wpdevar_comment_3 span,#wpdevar_comment_3 iframe{width:100% !important;}
error: Content is protected !!