120 eminentnih svjetskih stručnjaka na 23. PanCare proljetnom sastanku u Opatiji

120 eminentnih svjetskih stručnjaka na 23. PanCare proljetnom sastanku u Opatiji

U sklopu PanCare Meetinga održat će se i Fun Run – humanitarna utrka po obalnom šetalištu

U sklopu PanCare Meetinga održat će se i Fun Run – humanitarna utrka, 25.travnja, od 7,30 – 8,30 u Opatiji, dužine tri kilometra. Prijaviti se možete prije početka utrke, svi zainteresirani trkači i hodači su dobro došli!  

Opatija – 23. PanCare proljetni sastanak (23rd PanCare Spring Meeting), održava se u Opatiji od 24. do 26. travnja u hotelu „4 Opatijska cvijeta“.

Domaćin je prof.dr.sc. Jelena Roganović, pročelnica Zavoda za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku Klinike za pedijatriju KBC Rijeka, uz podršku KBC Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

PanCare je multidisciplinarna paneuropska mreža profesionalaca, osoba liječenih u djetinjstvu od neoplazme i njihovih obitelji, kojoj je cilj smanjiti učestalost, težinu i negativne učinke kasnih nuspojava liječenja djece i adolescenata s malignim bolestima.

– Procjenjuje se da danas u Europi živi između 300.000 i 500.000 osoba koje su u djetinjstvu liječene zbog maligne bolesti. Epidemiološka ispitivanja potvrđuju da 60% preživjelih ima najmanje jedan kronični zdravstveni problem, a 30% ima ozbiljne dugotrajne posljedice. U usporedbi sa srodnicima iste dobi i spola, preživjeli imaju 8 puta veći rizik za teške kronične zdravstvene probleme. Važan zadatak PanCare-a je suradnja s Europskom zajednicom radi podizanja svijesti o problemima osoba koje su preživjele pedijatrijsku neoplazmu. PanCare redovito održava sastanke dvaput godišnje, a od 2015. godine sastanci su održani u Dublinu, Beču, Lisabonu, Lundu, Luebecku i Pragu.

Aktivan rad prof. Roganović ističe se njenim izborom u dva povjerenstva – PanCare Advocacy, Awareness and Visibility Committee i PanCare Membership Committee te odabirom domaćina za ovaj sastanak, koji se po prvi puta odvija u Hrvatskoj, najavili su organizatori.

U sklopu PanCare Meetinga održat će se i Fun Run – humanitarna utrka, 25.travnja, od 7,30 – 8,30 u Opatiji, dužine tri kilometra. Prijaviti se možete prije početka utrke, svi zainteresirani trkači i hodači su dobro došli!