Akcija mladih: Građanima nudimo progresivnu opciju za novu političku kulturu u Opatiji

Predstavnici Akcije mladih od gradskih tvrtki očekuju da povećaju svoju transparentnost i da racionaliziraju svoje poslovanje.

RObert Kurelić

Opatija – Akcija mladih u posljednjih se osam godina rada u Vijeću profilirala kao opcija koja postavlja pitanja koja muče naše sugrađane i koja je okrenuta budućnosti Opatije, a naš program zasniva se na racionalnom i odgovornom trošenju proračunskog novca isključivo u javnom interesu, kazao je u uvod jučerašnje tiskovne konferencije, Robert Kurelić, kandidat za gradonačelnika Akcije mladih.

– Svaka investicija u ovom Gradu morat će ispunjavati dva ključna kriterija – dobivamo li najbolje za svoj novac te nosi li investicija dodanu vrijednost za Grad i građane. Za provedbu spomenuta dva ključna kriterija dovest ćemo najbolje stručnjake, urbaniste, arhitekte, inženjere koji će na javnim tribinama pojasniti prednosti i nedostatke projekta, a građani će imati priliku uključiti se u raspravu i dobiti odgovore na svoja pitanja. Sve velike investicije koje zadužuju građane godinama ili desetljećima, ali i strateške odluke za Grad i građane (reciklažna dvorišta primjerice, kružno gospodarstvo), postavit će se na savjetodavnim referendumima koji će se održavati jednom godišnje (kako ni se uštedio trošak) i građani će, nakon održanih tribina i edukacija, moći razumno i odgovorno suodlučivati o pitanjima koja se tiču njih i njihove djece. Ovo se posebno odnosi na prostorno planiranje i Urbanističke planove, a transparentnost ćemo uvesti u sve sfere gradskog poslovanja, od izrade proračuna do dodjele koncesija. Vrijeme je da u 21. stoljeću građani ne budu samo glasovi na koje mislimo jednom u četiri godine, napomenuo je Kurelić.

Dino Žigulić

Predstavnici Akcije mladih od gradskih tvrtki očekuju da povećaju svoju transparentnost i da racionaliziraju svoje poslovanje.

– Racionalizirat ćemo javne tvrtke prvenstveno Komunalac i Festival Opatiju. Od Komunalca očekujemo da smanji cijenu kubika vode, a od Festivala Opatije bolji program i veću konkurentnost. Uštede su moguće na mnogim razinama, a ušteđeni novac treba uložiti u obrazovanje i kvalitetu života naših sugrađana. Trebaju nam osnovne stvari dostojne grada prijatelja djece poput modernih dječjih igrališta s mekanom podlogom i od sigurnih materijala, ali i parkova, kako za djecu, tako i za kućne ljubimce. Također, prije izgradnje kapitalnih projekata trebalo bi konzultirati javnost putem javnih tribina, da konsenzusom donosimo važne odluke za naš grad, istaknuo je Dino Žigulić.

Neva Slani

– Ovdje želim naglasiti da smo itekako svjesni da u Opatiji živi velik broj naših sugrađana starije dobi. Oni moraju imati vrhunsku zdravstvenu i palijativnu njegu te je jedan od strateških prioriteta izgradnja novog Doma za starije i nemoćne te hospicija uz zadržavanje Doma zdravlja na postojećoj lokaciji, a ako se seli, nova lokacija mora biti dobro povezana City Busom i kombijima za manje lokacije poput Naselja Zora. Kombinacija javnog prijevoza, prilagodba stepenica za slabije pokretne i 2 sata besplatnog parkiranja za sve Opatijce omogućit će našim umirovljenicima da i dalje osjećaju svaki dio grada kao svoj, a unaprijedit ćemo i edukativne i društvene djelatnosti za stariju populaciju. Biti stariji ne znači biti isključen iz života Grada i to je ono na čemu ćemo inzistirati i što su naši stariji sugrađani prepoznali te smo dobili i od njih snažnu podršku za ove izbore, dodala je Neva Slani.

N. Cvjetović / PodUčkun.net

error: Content is protected !!