Akcija prstenovanja ptica @ Park prirode Učka

Kraj lokve Rovozna posljednjih mjesec dana, od početka kolovoza, održava se ornitološki kamp u suradnji Parka prirode Učka i Udruge za biološka istraživanja BIOM. Centralni dio ovog kampa jest akcija prstenovanja ptica s ciljem istraživanja njihove migracije preko najviše kvarnerske planine.

Učka – Dobre vijesti za amaterske (i profesionalne) ornitologe i sve ljubitelje ptica – od početka kolovoza pa sve do listoada kraj lokve Rovozna na Učki, osmu godinu zaredom, održava se ornitološki kamp tijekom kojeg će se pratiti jesenska seoba ptica, koje će se prstenovati kako bi se istraživala njihova migracija preko Učke. Ptice se hvataju ornitološkim mrežama postavljenim oko lokve, kako bi se dobili podaci o stanju njihovih populacija i rute migracija.

Dosad je prstenovano 20 vrsta ptica među kojima su veliki djetlić, šojka, zviždak, muharica, kukmasta sjenica, crvendać, kos, jelova sjenica i druge. Akcija će potrajati do 7. listopada, a u tom vremenu zainteresirani građani mogu učiti o pticama i pridonijeti njihovoj zaštiti.

Liburnija.net: ...ptice se najčešće love vertikalnim ornitološkim mrežama...

Liburnija.net: ...ptice se najčešće love vertikalnim ornitološkim mrežama...

Davor Žic / Liburnija.net