Ana Juračić stekla titulu doktora znanosti fizike na prestižnom američkom sveučilištu New Mexico Tech

ana_juracic_doktorat_nasa_new_mexico (3)

Kao najbolja studentica fizike primljena je 2010. godine za novakinju na PMF u Zagrebu, no nakon 15 mjeseci uzaludnog čekanja, prihvatila je ponudu za pisanjem doktorata od jednog od najvećih svjetskih stručnjaka za tropsku meteorologiju prof. Davida Raymonda te je otišla u New Mexico.

ana_juracic_doktorat_nasa_new_mexico (1)

Soccoro / Matulji – Na američkom sveučilištu New Mexico Tech mlada znanstvenica iz Matulja Ana Juračić, prošlog petka, doktorirala je s tezom The moist entropy, moisture, vorticity budgets and their relation to the tropical cyclone development / Promjene entropije, vlažnosti i vrtložnosti i njihova povezanost sa razvojem tropskih oluja. Kao najbolja studentica fizike primljena je 2010. godine za novakinju na PMF u Zagrebu, no nakon 15 mjeseci uzaludnog čekanja, prihvatila je ponudu za pisanjem doktorata od jednog od najvećih svjetskih stručnjaka za tropsku meteorologiju prof. Davida Raymonda te je otišla u New Mexico.

Za vrijeme rada na svojoj disertaciji bila je uključena kao stručnjakinja u nekoliko projekata u američkoj svemirskoj agenciji NASA. Iako je jako vezana za zavičaj i za svoju hrvatsku domovinu, prema vlastitim riječima, dvoji o povratku u sredinu u kojoj se nije moglo naći novaca za njezino stručno i znanstveno napredovanje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

N. C. / PodUčkun.net

error: Content is protected !!