Antonja na Zvonećoj – Maša, promenadni koncert armunikaši škole Nike Polesa, primopredaja ključa i otvorenje izložbe uz nezaobilaznu pusnu feštu ovog četrtka na Zvonećoj

Početak pusta obilježit će se puhanjen zvončari seh zvončarskeh grup Općine Matulji va antonjski rogi.

Zvoneća – U četvrtak, 17. siječnja na Antonju se tradicionalno obilježava početak pusta na širen Matujsken kraje, za ku se smatra da je i koren obilježavanja pusta na Liburnije.

– Da se užanca ne zatare ovo leto smo se si uključili va organizaciju i program Antonji na Zvonećoj. Udruga Stara Pošta kao glavni nositelj organizacije, Udruga Jarbola – ka će prezentirati vino, Zvonejski zvončari, mjesni odbor i celo selo. Program počinje na pet ur s kantanun mašun va Crekve sv. Antona ki se slavi 17. 01. i kemu je na čast od polovice 19. stoleća na Zvonećoj storena crekva. Program se nastavlja na šest i pol podizanjen pusta va centre Zvoneće kega će upriličit promenadun od šatora do centra Zvoneći orkestar armunikaši škole Nike Polesa i na sedan te održati nastup i va šatore. Nakon podizanja pusta na 7 i pol va velengrijanen“ šatore na igralište pul školi održat će se primopredaja ključa Općine Matulji. Tun prigodun obilježit će se početak pusta puhanjen zvončari seh zvončarskeh grup Općine Matulji va antonjski rogi. Na 8 ur va škole održat će se otvorenje izložbi pod nazivom „Zvoneća j’Zvoneća“ ka predstavlja Zvonejsku zvončarsku tradiciju. Nakon otvorenja izložbi va šatore počinje tanac uz dve grupi Ansambel Brkinci i pusnun Lady Lunun ki će podurat dugo va noć. Kako je vavek tradicija Antonji obahajanje po konobah ovo leto će tu draž osim po konobah, udruga Jarbola prezentirati i va šatore. Parićuje se degustacija vina jarboli, sa naglaskon na Zvonejske familije ke su po celo leto „va ružah“. Osin Jarboli za ugostiteljski del pobrinut će se Zlatko s tradicionalnun gastronomijun kot ča je kuhano vino, kobasice, kapuz. Treba napomenut da je pokrovitelji ove manifestacije Općina Matulji, a medijski pokrovitelj Radio Kastav i da pozivamo si pusni judi da se pridu na Zvoneću zabaviti da se užanca ne zatare, najavio je Dalibor Babić, Predsjednik Udruge ”Stara Pošta“.

error: Content is protected !!