Antonjski rog najavit će doba vladavine maškara u Kastvu

Program počinje u 17:30 sati nastupom Glazbenog društva Spinčići, nakon čega se predstavljaju pusni odbori; Spinčići, Jurčići, Trinajstići, dok predstavnik pusnog odbora Rubeši preuzima ključeve grada i postaje pusni gradonačelnik.

Kastav – I ove će godine na Antonju u Kastvu zatuliti Antonjski rog! U nešto drugačijim okolnostima ali prilagođeno situaciji, na Fortici će se u ponedjeljak skupiti pusni odbori grada Kastva, predstaviti svoji pusti, dežurne krivce za sve loše u protekloj godini koje će osuditi na pusnu sredu, a neke i zapaliti.

Antonja tradicionalno predstavlja početak pusnih događanja na Kastavštini. U Kastvu se specifično početak poklada obilježava puhanjem u Antonjski rog, pa se i cijelo to događanje naziva Antonjski rog. Gradonačelnik Matej Mostarac na Antonju će predati ključeve grada pusnom gradonačelniku ili gradonačelnici.

Program počinje u 17:30 sati nastupom Glazbenog društva Spinčići, nakon čega se predstavljaju pusni odbori; Spinčići, Jurčići, Trinajstići, dok predstavnik pusnog odbora Rubeši preuzima ključeve grada i postaje pusni gradonačelnik. Nakon „preuzimanja vlasti” dječaci Andre i Frano Poropat zatulit će va Antonjski rog čime službeno započinje maškarano vreme va Kastve. Uz kuhano vino udruge Belica i fritule za posjetioce po užance ući ćemo u peto godišnje doba.