Besplatni tečaj talijanskog jezika @ Mošćenička Draga


U Mošćeničkoj Dragi održat će se novi tečaj talijanskog jezika, koji počinje 26. ožujka u 18 sati u prostoru draške osnovne škole.
Mošćenička Draga – Velik interes koji je vladao za (početnim) tečajem talijanskog jezika što se ujesen održavao u prostoru draške osnovne škole, naveo je organizatore iz Zajednice Talijana Mošćeničke Drage da za nekoliko desetaka zainteresiranih polaznika omoguće i nastavak “kursa”. Tako su organizirana još dva besplatana tečaja talijanskog jezika pod vodstvom predavačice Petre Pavić – tečaj za napredne počet će 26. ožujka u 18 sati u draškoj školi, a po njegovu završetku, 10. svibnja krenut će i tečaj za ugostiteljstvo i turizam na istom mjestu.
Davor Žic / Liburnija.net