Bruno Frlan: Na ostvarivanju zadanih ciljeva koalicija regionalnih stranaka IDS-PGS ustrajat će do kraja @ Matulji

Bruno Frlan

U prošlom mandatu pokazalo se da je regionalni blok kroz funkciju predsjednika Općinskog vijeća koju je obnašao dr. Mladen Prenc direktno doprinio stabilizaciji stanja u Općinskom vijeću i vraćanju digniteta lokalnoj politici. Naravno IDS će kao i do sada gajiti dobre odnose i sa svim ostalim strankama u Općinskom vijeću jer je to temelj političke kulture, napomenuo je Frlan.

Matulji – Ususret novom izbornom ciklusu, ali i bitno izmijenjenim ulogama u odnosu na prošlogodišnje prijevremene izbore, popričali smo s Brunom Frlanom, predsjednikom matuljskog IDS-a i kandidatom za zamjenika Općinskog načelnika koalicije SDP-IDS-HSU-PGS.

Prije otprilike godinu dana, u kampanji za prijevremene lokalne izbore, predstavili ste program nazvan ”3×10 za Matulji koji rade” u suradnji s PGS-om. Nakon toga dobili ste priliku sudjelovati u vlasti u suradnji s koalicijom SDP-HSU, koliko najavljenih planova ste uspjeli realizirati?
Prije sveg treba podsjetiti da je u Matuljima prije „nepotrebnih „ prijevremenih izbora formiran regionalni blok stranaka IDS-a i PGS-a koji se sa svojim ciljanim programom 3×10 za Matulje koji rade predstavio građanima. U programu koji je predstavljen vrlo smo jasno iznijeli stavove i planove koje smo željeli postići u periodu od godine dana do redovnih lokalnih izbora. U dijelu programa Općina u službi građana zahtijevali smo i ostvarili zahtjev da se našim građanima dodatno ne povećavaju financijski izdaci kroz zadržavanja postojećih iznosa komunalne naknade koju plaćaju svi naši mještani a za roditelje naših najmanjih sumještana tražili smo da se ne povećavaju cijene vrtića. Ovo svakako smatramo najvažnijim doprinosom radu općine u posljednjih godinu dana jer su to naši građani direktno osjetili na svojim kućnim budžetima. U istom segmentu stavili smo si u zadatak da se jasno definira budući razvoj prostora bivšeg TPO Opatija te smo podržali izradu plana za navedeno područje kao prostora koji treba biti u budućnosti namijenjen javnim sadržajima za građane centra Matulja i šire okolice. Posebno smo inzistirali da se povećaju izdvajanja za gospodarstvenike kroz višegodišnji program koji provodi Općima Matulji na čemu ćemo i dalje inzistirati. U segmentu komunalnog uređenja tražili smo uređenje nogostupa u centru Matulja što je napokon i realizirano u ovoj godini. Također u više smo navrata tražili a konačno i uspjeli ostvariti početak sanacije nerazvrstane ceste koja kroz Osojnicu preko Krive vodi do naše Lisine, Time bi se u ujedno i asfaltirao najkraći put do Doma Lisina i stvorila mogućnost za veću dostupnost tog prostora te uređenje doma i njegove okoline. Posebno smo inzistirali na sanaciju oborinskih voda s krova crkve Krista Kralja kroz izradu upojnih bunara kao bi se zaustavilo devastiranje okoliša crkve i pripremio prostor za daljnje njegovo uređenje. U našim razmišljanjima za budućnost regionalni je blok tražio da se usvoji strategija razvoja općine Matulji kao temeljenog dokumenta na kojem treba graditi budućnost naše općine. Strategija je pokazala da su ciljevi zacrtani za budućnost sukladni i razmišljanjima regionalnog bloka te smo navedenu strategiju podržali i veselimo se sudjelovanju u njezinoj realizaciji . Također tražili smo i donesli Odluku o odvodnji otpadnih voda kao temeljnog dokumenta koji definira prava i obveze građana prilikom priključenja na komunalnu infrastrukturu. No naravno godina dana bila je prekratak rok za sva naša razmišljanja te smo ostali i dužni građanima riješiti pitanje selekcioniranja kućnog otpada na nivou cijele općine, pronaći i urediti prostor za djelovanje naših udruga, pokrenuti izradu novog prostornog plana i dr.

Prošlogodišnju postizbornu koaliciju ove godine nastavili ste suradnjom s SDP-om i HSU-om predstavljenom i prije izbora, te zajedničkim listama i kandidatima za načelnički tim. Kako ocjenjujete dosadašnju suradnju u ovoj četveročlanoj koaliciji? Zbog čega ste se odlučili pridružiti upravo toj opciji u Matuljima?
Dosadašnja suradnja s koalicijom SDP I HSU-a bila je dobra premda uvijek ima mjesta za napredak. Unutar koalicije na samom početku dogovoreni su ciljevi koje treba ostvariti u godini dana i zajedničkim smo snagama ostvarili dogovoreno. Posebno treba podsjetiti da je Regionalni blok stranaka IDS i PGS donio toliko potrebnu stabilnost lokalnoj vlasti u Matuljima koja je destabilizirana polovicom prošlog mandatu i time stvorio osnovnu pretpostavku razvoja držeći se stare poslovice da „složna braća kuću grade“. Vjerujem da smo na dobrom putu i u narednom četverogodišnjem mandatu Istarski demokratski sabor je kroz dogovore o budućoj koaliciji stvorio mogućnost sudjelovanja u izvršnoj vlasti putem zamjenika načelnika i time ojačati pozicije regionalnih stranaka u općini. U prošlom mandatu pokazalo se da je regionalni blok kroz funkciju predsjednika Općinskog vijeća koju je obnašao dr. Mladen Prenc direktno doprinio stabilizaciji stanja u Općinskom vijeću i vraćanju digniteta lokalnoj politici. Naravno IDS će kao i do sada gajiti dobre odnose i sa svim ostalim strankama u Općinskom vijeću jer je to temelj političke kulture.

Bruno Frlan

Kao bivši načelnik, imate dobar pregled rada općinske uprave. Kako ste zadovoljni tim segmentom upravljanja? Koje su jače, a koje slabije strane?
Općinska uprava naše općine u svojih posljednjih 23 godine općine odradila svoju ulogu vrlo dobro te građanima i svim stankama u okviru svojih ovlasti dala potreban support. Želim naglasiti posebno u okviru svojih ovlasti jer ponekad građani i stranke možda očekuju i više ali vrlo često su i njihovi zahtjevi van djelokruga općinske vlasti te općinska uprava ne može utjecati na njihov rad. Kao pozitivne strane naše općinske uprave prvenstveno bi istaknuo zaposlenike koji su svojim ljudskim osobinama i profesionalnošću uspješno odgovorili na sve zahtjeve koje pred njih postavljaju općinska vlast, građani i država. Naravno prostora za napredak uvijek ima pogotovo ako se ostvari veći stupanj decentralizacije države i ovlasti spuste na najnižu tj. općinsku razinu i time omogući lokalnim samoupravama da u potpunosti budu kompletan servis svojim građanima.

Ako koalicija SDP-IDS-PGS-HSU pobijedi na izborima, preuzet ćete funkciju zamjenika načelnika. Koje će biti vaša zaduženja u podjeli rada s Eni Šebalj i načelnikom Ćikovićem?
Prema razgovorima koje smo imali u procesu formiranja koalicije definirane su i moje dužnosti kao zamjenika općinskog načelnika.
U okviru podjela poslova moja će dužnosti biti vezane uz resor zaštite okoliša u okviru kojega se nalazi i projekt sanacije odlagališta Osojnica. Sanacija odlagališta Osojnica zahtjeva i uvođenje primarne selekcije komunalnog otpada kao i izgradnju reciklažnog dvorišta za potrebe građana općine Matulji. Pored navedenog resor obuhvaća i čitavi niz aktivnosti vezano za gospodarenje energijom, energetske obnove zgrada i dr. Uz resor Zaštite okoliša moje će zaduženje biti vezano i za resor Zaštite i spašavanja koji se brine za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, spašavanja ljudi kao i razvoj dobrovoljnog i humanitarnog djelovanja. Posebnu pažnju posvetit ću razvoju i unapređenju sektora zaštite i spašavanja kao pretpostavke brzog djelovanja u slučaju elementarnih nepogoda i civilne zaštite.

Koje konkretne projekte i planove zastupa IDS kao dio ove koalicije? Na što ćete se fokusirati u predstojećem četverogodišnjem mandatu, ako vam građani izglasaju povjerenje na izborima?
U narednom četverogodišnjem mandatu nastavit ćemo tamo gdje smo stali u prošlom mandatu. U glavnim crtama želimo pristupiti izradi novog prostornog plana općine budući da je sadašnji plan izrađen prije deset godina i potrebno ga je revidirati i uskladiti sa sadašnjim potrebama. Važno je za budući razvoj cijele općine definirati način raspolaganja zemljištem u zoni Miklavija u cilju početka njezina razvoja. Za naše gospodarstvenike želimo povećati sufinanciranje kamata kao bi im olakšali poslovanja a isto tako nastavit ćemo i s podupiranjem projekata koji idu u cilju razvoja turističke ponude u Matuljima. Briga za najmlađe u okviru našeg programa ostaje vrlo važan element, cijene vrtića ostat će na istoj razini a pristup za invalide prema vrtiću ostaje naše obećanje koje ćemo ispuniti u ovom mandatu. Izgradnja doma za starije osobe svakako je nešto što podržavamo uz mišljenje da je općinski prostor unutar bivšeg TPO prikladniji za izgradnju doma nego onaj na brdu SV. Mihovila. Također nastavit ćemo s daljnjom sanacijom ceste prema Lisini kao i tražiti lokaciju za deponiranje i preradu građevinskog otpada kao bi se uklonio otpad iz okoliša i time prestalo njegovo zagađivanje. Želja nam je urediti odgovarajući prostor za naše kulturne, sportske i druge udruge kao bi stekle prostorne uvijete za nastavak svog djelovanja i postizanje što boljih rezultata. Naravno pored ovih nazovimo glavnih ciljeva pregršt je i drugih manje važnih, ali obećajmo da će na njihovom ostvarivanju koalicija regionalnih stranaka IDS-a i PGS-a ustrajati do kraja.

Nikola Cvjetović / PodUčkun.net

error: Content is protected !!