City Bus – Izmjene linija i voznog reda

Uvedene dodatne linije prema Veprincu

City bus

Opatija – Sukladno izmjenama Odluke o prijevozu putnika od strane Gradskog vijeća kao i Odluke gradonačelnika o izmjenama voznog reda od 01.01.2010. godine City bus prometovati će u izmijenjenom voznom redu i relacijama:
1. Linija Liburnija (br. 1.- plava) svaku drugu vožnju iz Pobri prometuje (od raskrižja kod Bille) preko Pavlovca do Slatine ali ne nastavlja do Ike, dok svaku drugu prometuje do Ike, ali tada ne vozi preko Pavlovca.
2. Linija Kamelija ( br. 2.-crvena) prometuje na relaciji Tošina – Punta Kolova i to kružno Ulicom M.Tita i Novom cestom i označena je crvenom bojom
3. Linija Kamelija bijela se ukida
4. Linija Opatija-Ičići-Veprinac postaje stalna linija pod nazivom ”Učka“ (linija broj 3. zelena).
5. UKIDA SE LINIJA 35 AUTOTROLEJA u sklopu reorganizacije mreže linija Autotroleja na svim linijama koje pokriva taj prijevoznik. Područje Poljana direktnom linijom će biti povezano sa centrom grada samo City busom, a vozni red prilagođen na način da je usklađen sa polascima linije 32 prvenstveno u jutarnjim satima (polazak iz Veprinca je primjerice u 6.30 tako da putnici mogu komotno stići na polazak linije 32 u 7.00 sati)
Novost je to da linija 2. sada iz Tošine vozi kroz Volosko gdje će biti uspostavljene dvije stanice. Također je novost da linija 2. počinje sa vožnjom u 7.40 na Tošini, budući je praksa pokazala da se prije početka škole autobusi gotovo pa ne koriste.
Linija br. 3. (Učka) Veprinac-Opatija organizira se na način da radnim danom ima 13 polazaka, a vikendom 10 što bi trebalo osigurati zadovoljavajuću povezanost Veprinca, Poljana ali i Ičića sa Opatijom.
Linija 3. Učka prometovala bi Novom cestom do škola samo u radne dane, osim za vrijeme školskih praznika, i u vrijeme prilagođeno nastavi.
Također 7. i 8. mjesec prometovala bi i dodatna noćna vožnja sa polaskom u 23.15 sa Slatine svakoga dana.
Promjene na liniji 1. Liburnija idu u prilog mnogobrojnih upita stanovnika Pavlovca za prometovanjem City busa čime će i taj dio Grada biti povezan gradskim prijevozom. Također 7. i 8. mjesec prometovala bi i dodatna noćna vožnja sa polaskom u 23.40 iz Ike svakoga dana.
Osim toga, vozni red je i dalje prilagođen potrebama djece posebice iz zaleđa koji pohađaju školu u Opatiji budući da bi autobusi prometovali kružno od Veprinca (Zatka) preko Poljana, Ičića preko Nove ceste (do osnovnih škola) , a sada i linija Liburnija iz Pobri bi prometovala do osnovnih škola u određenim terminima.
Za djecu osnovce je bitno naglasiti da za dolazak u školu mogu koristiti slijedeće linije:
1. područje Tošine, Voloskog, Lipovice
a) koristeći liniju 2 (koja vozi između Tošine preko Voloskog do Slatine), ili liniju 1. i 3. kada prometuju preko Pavlovca ulicom R.Katalinića Jeretova
b) koristeći liniju 1. (kada prometuje preko Pavlovca)
c) koristeći liniju 3. (kada prometuje preko Pavlovca)
2. za područje između Punta Kolove i Slatine do škole se može doći:
a) koristeći liniju 3. (prometuje između Veprinca -Zatke i Opatije) na način da se ukrcaju na stanicama koje se nalaze na Novoj cesti i odvezu se direktno u školu ili se ukrcaju na Slatini (autobus se iz Veprinca spušta do Slatine ,a zatim ponovno diže na Vrutki i dalje Novom cestom do škola)
b) koristeći liniju 1. kada prometuje iz Ike prema Pobrima
3. za područje Veprinca(od Zatke) do škole se može doći:
c) koristeći liniju 3. (prometuje između Veprinca -Zatke i Opatije) i odvezu se direktno u školu.
4. za područje Pobri i Kosova do škole se može doći:
a) koristeći liniju 1. kada vozi direktno do osnovnih škola ili se iskrcati kod igrališta i zatim pješke u školu (kada vozi u Iku direktno preko Slatine)
Navedeno prometovanje bi započelo , od petka 01.01.2009. godine. Putnici će moći koristiti autobusni prijevoz samo uz predočenje putne karte (za 1 vožnju, dnevne , mjesečne ili iskaznice) , a cijene prijevoza ostaju iste vrijede za sve linije gradskog prijevoza popularnog nazvanog ”City Bus“ i to:
Cjenik vožnje
· prijevozna karta kupljena u vozilu – 10,00 kn
· prijevozna karta kupljena izvan vozila (ticket za 2 vožnje) – 8,00 kn
· prijevozna karta kupljena izvan vozila (karnet za 10 vožnji) – 5,00 kn
Putna karta za jednu vožnju vrijedi 1h i može se koristiti na svim linijama
· dnevna prijevozna karta – 30,00 kn
· mjesečna karta – 180,00 kn
· studentska mjesečna karta – 50,00 kn
· umirovljenici 60% (prema rješenju Grada) – besplatno
· dobrovoljni darivatelji krvi (prema rješenju Grada) – besplatno
· djeca do završene srednje škole – besplatno
· umirovljenici >65 godina – besplatno

N.C.

error: Content is protected !!