Darivanje djece povodom božićnih blagdana @ Kastav

Detalje provjerite u nastavku teksta.

Kastav – Povodom nadolazećih blagdana Grad Kastav organizira za djecu predškolskog uzrasta s prebivalištem na području Grada Kastva prigodnu predstavu RI TEATRA iz Rijeke
te podjelu poklona.

– Ovim putem molimo sve roditelje djece predškolske dobi, koja nisu obuhvaćana vrtićkim programima (o njima Grad već ima podatke), da prijave svoju djecu u Upravu Grada Kastva, Zakona kastafskega 3. Prijave će se primati od 02. do 23. studenog 2012. godine u uredovno vrijeme: ponedjeljak i petak – od 8 do 11 sati, utorak – od 13 do 17 sati, srijeda – od 12 do 15 sati). Molimo roditelje da prilikom prijave predoče dokument (uvjerenje o prebivalištu – ne starije od godinu dana, putovnica) iz kojeg je vidljivo da je prebivalište djeteta na području Kastva, poručili su iz Grada,

I. Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!