Dječji vrtić u Marčeljima bit će gotov do proljeća

Sukladno Državnom pedagoškom standardu, novi vrtić moći će primiti 50-ak djece u dvije vrtićke skupine. Osim rekonstrukcije postojeće zgrade, projektom je predviđeno i opremanje vrtića kao i uređenje pratećeg okoliša i dječjeg igrališta, sve u skladu s Državnim pedagoškim standardom.

Rijeka – Realizacija još jednoga kapitalnog projekta na području Općine Viškovo napreduje planiranom dinamikom. Riječ je o izgradnji dječjeg vrtića u Marčeljima. Realizacijom projekta postojeća nedovršena zgrada bez namjene rekonstruirat će se za potrebe dječjeg vrtića s dvije vrtićke grupe, etažnosti P+1.

Sukladno Državnom pedagoškom standardu, novi vrtić moći će primiti 50-ak djece u dvije vrtićke skupine. Osim rekonstrukcije postojeće zgrade, projektom je predviđeno i opremanje vrtića kao i uređenje pratećeg okoliša i dječjeg igrališta, sve u skladu s Državnim pedagoškim standardom. Sve bi trebalo biti gotovo u prvom kvartalu sljedeće godine budući da, unatoč pandemiji koronavirusa, radovi u Marčeljima napreduju planiranom dinamikom. Fasada je već gotova, a u unutrašnjosti na obje etaže sve vrvi keramičarima i soboslikarima. Do kraja godine građevinski radovi trebali bi završiti nakon čega slijedi uređenje okoliša i opremanje vrtića. 

– Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku za 2019-u godinu, po prirodnom prirastu smo zajedno s Općinom Župa dubrovačka na drugom mjestu od svih hrvatskih općina. Veseli me da smo i ove godine svijetla točka aktualne demografske slike u Republici Hrvatskoj. S obzirom na činjenicu da broj djece i mladih obitelji na Viškovu konstantno raste, izgradnja novih vrtićkih kapaciteta nam je visoko na listi prioriteta. Lokacija vrtića u naselju Marčelji omogućit će disperziranost potrebnih sadržaja iz središnjeg naselja Viškovo što će osigurati bolji životni standard i ravnomjerniji razvoj cijelog područja Općine. Sama izgradnja vrijedna je nešto više od šest milijuna kuna, a dodatnih 350 tisuća kuna uložit ćemo u unutarnje i vanjsko opremanje vrtića. Veseli me da su prvi dijelovi opreme već u vrtiću i čekaju završetak građevinskih radova u unutrašnjosti, istaknula je načelnica Općine Viškovo Sanja Udović. 

Projekt se sufinancira u sklopu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. 

– U vrijeme izrade idejnog projekta, rješenje je od strane projektanata predstavljeno stručnom timu i odgajateljima. Drago mi je da su konzultirali struku i, koliko god je bilo moguće zbog arhitektonskih uvjeta, uvažili naše sugestije tako da ćemo s novim vrtićem u svakom slučaju biti zadovoljni, kaže ravnateljica Dječjeg vrtića Viškovo Ingrid Lončarić. 

U sklopu ovog projekta otvorit će se i nova radna mjesta jer će se zaposliti odgajatelji i prateće osoblje – spremač/ica, kuhar/ica i sl. Izgradnja novog vrtića dat će značajan doprinos razvoju lokalne zajednice jer je Općina Viškovo već niz godina u vrhu Republike Hrvatske s obzirom na stopu nataliteta te je izražena značajna potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima u vrtićima. Upravo je ta činjenica zahtijevala proaktivan i sveobuhvatan pristup prema planiranju izgradnje vrtićkih kapaciteta u sklopu izrade cjelovitih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo koje su stupile na snagu prije nekoliko mjeseci.

Tako su po pitanju objekata javne i društvene namjene redefinirane potrebe za izgradnju ustanova predškolskog i školskog odgoja. Društveni sadržaji su planirani prema prostornim cjelinama kako bi se cijeli prostor Općine ravnomjerno razvijao. Osim utjecaja na kvalitetu života u svim naseljima, objekti javne i društvene namjene bit će dostupniji što će imati utjecaj ne samo na olakšavanje svakodnevnog života mještana već i na opterećenje prometnog sustava u cjelini.

Planirana je tako, među ostalim, nova mreža osnovnih škola pa je pored postojeće osnovne škole Sveti Matej i nove škole Marinići gdje su već u tijeku pripremni radovi na nasipavanju terena, planirana izgradnja nove škole u Marčeljima u sklopu novog društvenog centra Bujki gdje će biti moguća izgradnja i škole i vrtića te nove crkve za što je namjeru iskazala Riječka nadbiskupija. Što se tiče povećanja vrtićkih kapaciteta, u tijeku je i izrada projektne dokumentacije za novi vrtić i jaslice koji će se nalaziti neposredno uz postojeći dječji vrtić čime će se značajno unaprijediti kapaciteti vrtića u Viškovu i olakšati svakodnevni život i rad brojnim roditeljima s viškovskog područja. 

error: Content is protected !!