DND Opatija član svjetske platforme Child Rights Connect

Društvo “Naša djeca” Opatija punopravni je član Saveza DND-a Hrvatske, od 2010. godine član Eurochild organizacije sa sjedištem u Briselu, a sada i NGO platforme Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi.

Opatijsko Društvo “Naša djeca” primljeno je u punopravno članstvo međunarodne organizacije Nevladinih grupa za Konvenciju o pravima djece NGO Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi kao najmanji član i jedini predstavnik Hrvatske.

Predstavnice DND Opatija Sanja Škorić i Ana Kola boravile su 8. ožujka u Ženevi, gdje su, zbog postignutih rezultata u području promicanja dječjih prava, bile pozvane da na Generalnoj skupštini NGO Child Rights Connect predstave rad opatijskog DND-a. Nakon održane prezentacije o radu DND-a i dječje participacije, donijeta je odluka o primanju Društva “Naša djeca” u punopravno članstvo.

– Ova nevladina skupina globalna je mreža od 77 međunarodnih nevladinih organizacija koje se zalažu i osiguravaju da sva djeca u potpunosti uživaju svoja prava kao što je definirano Konvencijom o pravima djeteta. Nevladina skupina pruža platformu za koordiniranu akciju i igra središnju ulogu u razvijanju dječjih prava na međunarodnoj razini. Kako bi se unaprijedila prava djeteta u okviru međunarodnog sustava ljudskih prava, grupa nevladinih organizacija uspostavila je radne skupine o ključnim pitanjima vezanim za prava djeteta, uključujući djecu i nasilje, djecu bez roditeljske skrbi, domorodačku djecu, seksualno iskorištavanje djeve, pravosuđe za maloljetnike te dječju participaciju. Ove radne skupine pomogle su osigurati da dječja prava budu na dnevnom redu Vijeća za ljudska prava, pokrenuti nevladine organizacije na studije UN-a o nasilju nad djecom te osigurati svjetske kongrese protiv seksualnog iskorištavanja djece, istaknula je Sanja Škorić te dodala kako je glavna tema na kojoj fondacija upravo radi prihvaćanje Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djece, koji je do sada potpisalo 18 država, a Hrvatska je u postupku prihvaćanja.

– Društvo “Naša djeca” jedina je udruga lokalnog karaktera koja je postala član ove svjetske platforme, dok su ostali članovi velike grupacije koje djeluju i na nekoliko kontinenata. Ponosni smo što su prepoznali naš rad i vrijednost dječje participacije te nas prihvatili u punopravno članstvo, kazala je Ana Kola.

Društvo “Naša djeca” Opatija punopravni je član Saveza DND-a Hrvatske, od 2010. godine član Eurochild organizacije sa sjedištem u Briselu, a sada i NGO platforme Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi.

Kristina Tubić / Liurnija.net

error: Content is protected !!