DND Opatija: Izrađene Kocke mira povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva

dnd_opatija_2012

U akciju su bila uključena djeca iz Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije, Dječji forum, osnovnoškolci iz Lovrana i Opatije, djeca uključena u aktivnosti ljetnog čuvanja pri DND-u Opatija te Dječji forum iz Banove Jaruge.

Opatija – Društvo “Naša djeca“ Opatija povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, koji se održava 17. listopada, pridružilo se međunarodnoj akciji “Graditelji mira“ čiji je cilj promocija kulture mira, pravde, demokracije, ljudskih prava, tolerancije i solidarnosti. Akcija je pokrenuta od strane svjetske mrežne organizacije za djecu “Tapori“ čiji je moto – “Želimo da sva djeca imaju iste šanse“.

U akciju su bila uključena djeca iz Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije, Dječji forum, osnovnoškolci iz Lovrana i Opatije, djeca uključena u aktivnosti ljetnog čuvanja pri DND-u Opatija te Dječji forum iz Banove Jaruge. Izrađivale su se Kocke mira na kojima su ispisali svoje poruke mira. Navedene kocke šalju se “Tapori“ u Genevu koja će ih poslati diljem svijeta u obliku izložbe kako bi ih ostala djeca vidjela i dobila inspiraciju za izradu vlastitih kocki.

I. M. / PodUčkun.net

error: Content is protected !!