DND Opatija – Završen projekt ”Za dječja prava u dječjem razigranom gradu“

Arhiva

Arhiva

U sklopu projekta održano je 12 edukativnih radionica i 5 kreativno stvaralačkih radionica u koje se uključilo 35% djece od 5 do 15 godina s liburnijskog područja (grad Opatija, općine Lovran i Mošćenička Draga).

Opatija – Društvo ”Naša djeca“ Opatija, jučer je završilo provedbu projekta ”Za dječja prava u dječjem razigranom gradu“, koji se provodio punih godinu dana uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

Cilj projekta ”Za dječja prava u dječjem razigranom gradu“ bio je osvješćivanje djece o važnosti promicanja Konvencije UN-a o pravima djeteta i razvijanje te unapređivanje aktivnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete života djece u gradovima i općinama s naglaskom na aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice.

– U sklopu projekta održano je 12 edukativnih radionica i 5 kreativno stvaralačkih radionica u koje se uključilo 35% djece od 5 do 15 godina s liburnijskog područja (grad Opatija, općine Lovran i Mošćenička Draga). Kod djece su povećana znanja i vještine potrebne za kvalitetno i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici i demokraciji. Osmišljen je, izrađen i na dječji dan postavljen dječji razigrani grad u Opatiji, Lovranu i Mošćeničkoj Dragi u kojem su djeca svoje vršnjake i odrasle upoznali s Konvencijom UN-a o pravima djeteta i zajednički s odraslima simulirali ”život“ u gradu i na taj način povećali svoja znanja o funkcioniranju grada, gradskih službi, ustanova te načina sudjelovanja djece u životu lokalne zajednice. S Konvencijom UN – a o pravima djeteta upoznalo se 45% djece s područja Liburnije. Uz održavanje dječjeg dana u Opatiji, Lovranu i Mošćeničkoj Dragi ostale aktivnosti koje su se provele u sklopu projekta su akcija djece i odraslih „Ti i ja smo isti“ u Osnovnoj školi Viktora Cara Emina u Lovranu i u Osnovnoj školi „Rikard Katalinić Jeretov“, akcija „Oživimo dječja igrališta“ te kampanja „I am a child rights champion“, a kroz promidžbene aktivnosti kao što su info štandovi i podjela letaka te objavljivanje informacija na web stranicama Udruge projekt „Za dječja prava u dječjem razigranom gradu“ prezentiran je djeci, roditeljima, učiteljima i široj javnosti, poručili su iz DND-a Opatija.

DND Opatija je prepoznato, kako u lokalnoj sredini tako i na nacionalnoj te međunarodnoj razini, po najaktivnijem radu u promociji/edukaciji djece i odraslih o dječjim pravima i dječjoj participaciji. Član je međunarodnih organizacija Eurochild, Child Rights Connect i Tapori s kojima zajednički provodi projekte vezane uz dječja prava.

N. Cvjetović / PodUčkun.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net