Dobre vijesti za vlasnike nelegalnih objekata @ Liburnija

bespravna_gradnja_znak…zgrade se mogu legalizirati temeljem ovogodišnje odluke hrvatskog Sabora…
…zahtjeve treba slati do 31. prosinca 2012. i to Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ…

Opatija, Kastav, Matulji, Lovran – Bespravni graditelji stigli su na svoje – gradovi Kastav i Opatija, te općine Matulji I Lovran objavili su javni poziv vlasnicima nezakonito izgrađenih objekata radi provedbe postupka ozakonjenja zgrada, svaki na svome području. Posljedica je to Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je Sabor usvojio ove godine, a kojim se odobra legalizacija nelegalno izgrađenih zgrada.
Prema objašnjenjima iz javnog poziva, nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu.
Zahtjeve treba predate do 31. prosinca 2012., i to Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, na adresi Riva 10 u Rijeci, a treba mu priložiti i dodatnu dokumentaciju:
– geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda,
– tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
– dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
– uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za određene vrste zgrada definirane Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim objektima,
– dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).
Ivan Mellor / Liburnija.net

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net