Donesen godišnji plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2021.

Plan će stupiti na snagu tek osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se tek od navedenog dana podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu.

Rijeka – Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Odluku gradonačelnika o povjeravanju donošenja odluke zamjenici gradonačelnika u predmetu utvrđivanja prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu, zamjenica gradonačelnika je dana 27. studenog 2020. godine, donijela Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu.

Primorsko-goranska županija Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala je Potvrdu kojom se potvrđuje da su mikrolokacije iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2021. godinu u skladu s Godišnjem planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu (osim izdvojenih mikrolokacija).

Plan i Potvrda objavljuju se na mrežnim stranicama Grada i oglasnoj ploči Grada radi informiranja te se upućuju na objavu u „Službene novine“ Primorsko-goranske županije.

Plan još nije stupio na snagu.

Plan će stupiti na snagu tek osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se tek od navedenog dana podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu.

Prema informaciji dobivenoj od Primorsko-goranske županije Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, Plan i Potvrda bit će objavljeni u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije dana 21. prosinca 2020. godine.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

error: Content is protected !!