Dosad riješeno preko 10.000 zahtjeva za legalizacijom u Primorsko-goranskoj županiji @ Rijeka

Arhiva

Arhiva

Broj riješenih zahtjeva zapravo je znatno veći te se može reći da je, sa onim predmetima za koje se čeka uplata naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, riješena trećina ukupno zaprimljenih predmeta.

Rijeka – Gotovo 45 tisuća zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada zaprimila je dosad Primorsko-goranska županija, a iz županijske uprave pohvalili su se da od samog početka procesa legalizacije njihov Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša bilježi najbolji postotak riješenosti ovih predmeta u čitavoj Hrvatskoj te da im zbog toga nisu izuzeti predmeti i povjereni na rješavanje novoosnovanoj Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, pa su sva sredstva od naknade za legalizaciju ostala u županijskom proračunu.

Pri tomu treba naglasiti, ističu iz PGŽ, da podatak o 24,52 posto riješenih predmeta, koji je dostupan u Registru broja riješenih zahtjeva na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja predstavlja samo one predmete koji su pravomoćno okončani, a to su ona rješenja protiv kojih se više ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor. Nastup pravomoćnosti rješenja zahtijeva protek roka za žalbu, odnosno pokretanje spora, pa se predmeti mogu upisati u Registar tek nakon isteka tih rokova, što u praksi u pravilu znači nakon tridesetak dana. Broj riješenih zahtjeva zapravo je znatno veći te se može reći da je, sa onim predmetima za koje se čeka uplata naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, riješena trećina ukupno zaprimljenih predmeta.

Na rješavanju predmeta uz postojećih 53 službenika i 7 voditelja odsjeka i ispostava, proteklih godinu dana radilo je još 7 službenika primljenih na određeno vrijeme (po jedan u sjedištu Odjela u Rijeci te svakoj od šest ispostava). Pojedine jednostavnije radnje, kao što su uvid u digitalnu ortofotokartu i prostorno-plansku dokumentaciju, pomoć prilikom očevida na terenu i kopiranje dokumentacije za dostavu na obračun komunalnog i vodnog doprinosa, pomagalo je obaviti dvadesetak studenata.

Zamjenik župana Marko Boras Mandić s pročelnicom Koraljkom Vahtar Jurković obišao je Upravni odjel te tom prigodom istaknuo kako su ovi rezultati postignuti iznimnim zalaganjem službenika, prije svega onih stalno zaposlenih, kojima je rad na legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada dodatni posao u odnosu na redovne predmete u rješavanju kojih Odjel ostvaruje propisanu normu, a često je čak i premašuje. Ovo je značajno tim više što su od ove godine u primjeni novi zakoni i podzakonski akti iz područja prostornoga uređenja i gradnje pa je trebalo uložiti dodatan napor radi prilagodbe na primjenu novih propisa.

– Ovo je odličan primjer da decentralizacija može funkcionirati u praksi. Raduje nas da ćemo po okončanju ovog velikog posla imati sređeno stanje u prostoru što ce svakako olakšati svakodnevni život našim građanima, istaknuo je Boras Mandić.

Pročelnica Vahtar Jurković kazala je da do sada postignuti rezultati ohrabruju da se nastavi istim tempom kako bi se ostvarili postoci rješavanja koje je odredilo nadležno Ministarstvo.

– Prva sljedeća kontrola je krajem ove godine do kada bi trebalo riješiti oko polovice ukupno zaprimljenih predmeta, najavila je Vahtar Jurković.

Ivan Mellor / PodUčkun.net

error: Content is protected !!