Draga i Lovran u sljedećem mandatu bez zamjenika načelnika, Opatija, Matulji i Kastav zadržavaju jednog zamjenika

Opatija, Matulji i Kastav ostat će bez 2 vijećnika jer će se njihov broj smanjiti sa 17 na 15. Draga će imati jednako brojčano smanjenje, ali će broj vijećnika sada biti 9 umjesto dosadašnjih 11. Kod Lovrana neće biti promjena jer je ova općina i dosad imala 13 vijećnika.

Opatija, Matulji, Lovran, Kastav, Mošćenička Draga – Izmjene Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donijet će neke bitne promjene u sljedećem sazivu Županijske skupštine te gradskih i općinskih vijeća, ali i promjene vezane uz izvršnu vlast. Navažnija promjena odnosi se na smanjenje broja vijećnika. Prema novim odredbama, Županijska skupština sa sadašnjih 46 „past“ će na 41 člana. Bitno smanjenje očekuje i riječko Gradsko vijeće, koje će sljedeće četiri godine brojiti 31 umjesto 37 članova.

Jednako tako, smanjivat će se i broj članova gradskih i općinskih vijeća manjih jedinica lokalne samouprave. Tako će mjesta s više od 10 tisuća stanovnika moći imati 15 članova vijeća, oni iznad 2.500 stanovnika 13 članova, a oni iznad 1.000 stanovnika 9 članova lokalnih parlamenata. Na području Liburnije to će značiti da će Opatija, Matulji i Kastav ostati bez 2 vijećnika jer će se njihov broj smanjiti sa 17 na 15. Draga će imati jednako brojčano smanjenje, ali će broj vijećnika sada biti 9 umjesto dosadašnjih 11. Kod Lovrana neće biti promjena jer je ova općina i dosad imala 13 vijećnika.

Zato će promjene u izvršnoj vlasti zahvatiti gotovo sve jedinice lokalne samouprave, izuzev Županije i Grada Rijeke. Naime, samo će riječki gradonačelnik i primorsko-goranski župan moći zadržati dva zamjenika. Gradovi i općine s više od 10.000 stanovnika, kao što su Opatija, Matulji, Kastav, Viškovo i Crikvenica moći će zadržati jednog zamjenika, dok će ostale jedinice lokalne samouprave ostati samo na (grado)načelniku kao jedinom predstavniku izvršne vlasti.

Nova zakonska rješenja ograničila su i visine primanja lokalnih i županijskih vijećnika. Ta promjena, međutim, neće previše „pogoditi“ vijećnike, budući da su njihove naknade i dosad bile ispod propisanih maksimuma. Iznimka je Županijska skupština, čiji su članovi dosad primali naknadu od 1.600 kuna po sjednici, a sada će ona moći iznositi maksimalno 15.000 kuna godišnje.

Osjetne promjene ipak će doživjeti predsjednici Županijske skupštine i lokalnih vijeća. Iako ukidanjem zamjenika njihova funkcija, barem simbolički, dobiva više na važnosti, naknade su im ograničene na iznos 50 posto viši od vijećničke naknade. Potpredsjednci vijeća moći će biti plaćeni 30 posto više od kolega vijećnika.

 

error: Content is protected !!