Drugi tjedni odvoz otpada

Odvoz će se odvijati subotama od 20. lipnja do 12. rujna 2020.

Opatija – Od subote 20. lipnja trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. započinje s drugim tjednim odvozom komunalnog otpada koji će se obavljati do zaključno subote 12. rujna 2020. godine. Drugi tjedni odvoz će se odvijati subotom.

Odvozit će se miješani komunalni otpad (sivi spremnik) pri čemu Grad Opatija podmiruje troškove odvoza, a troškove zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u centru za gospodarenje otpadom Marišćina snosi korisnik usluge tj. vlasnik otpada (varijabilni dio cijene će biti uvećan za količinu predanog otpada, koja ovisi o odluci korisnika usluge).

Drugi tjedni odvoz vršit će se na sljedećim lokacijama:
– Volosko (Obala F. Supila, Črnikovica, A. Štangera, R. K. Jeretova, I.M. Ronjgova)
– Opatija (M.Tita – cijela, Feliksa Peršića, V. C. Emina, Zert, Pavla Tomašića, Slatina, sve sporedne ulice ispod Nove ceste)
– Punta Kolova (Ulica Antuna Mihića, Ulica Antona Raspora, Ulica Stanka Jurdane)
– Ičići (Liburnijska ulica, Put za Tivoli, Kozji breg do „suhe marine“, Antona Dminaka, Mornarska ulica, Put za Veprinac, Poljanska cesta)
– Ika (Primorska ulica), Borisa Zrinšćaka
– Ladeti, Poljane (glavna cesta), Korići, Jakusi
– Oprić (Od Konjskog do raskršća „Lovranka“, glavna cesta do Ike, Put Perišići, Konjsko)
– Nova cesta

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net