VIDEO Dvanaest milijuna kuna za jednosmjensku nastavu: Krenuli radovi na dogradnji OŠ Andrija Mohorovičić Matulji

Uzvanicima su se i načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i ravnateljica Škole Astrid Massari. Učenik 3.b razreda Teo Matijašić kao predstavnik četvrte generacije školaraca jedne matuljske obitelji, uložio je svoj rad u tuljak čijim je polaganjem započela dogradnja škole.

Matulji – Prigodnim programom u kojem su nastupali učenici škole, obilježen je početak radova na dogradnji OŠ „Dr. Andrije Mohorovičića“ u Matuljima. Vrijednost ovog projekta je gotovo 12 milijuna kuna, a zajednički ga financiraju Primorsko-goranska županija i Općina Matulji s udjelima od po 50 posto.

– Školu u Matuljima smo već dva puta radili – prvo dvoranu zajedno sa Općinom, potom toplu vezu sa školom i dogradili smo dvije učionice kako bi se olakšao rad. Sada ovom završnom obnovom dograđujemo dovoljan broj učionica kako bi škola prešla u jednosmjenski rad. Još samo poneka škola u Županiji radi u dvije smjene, a uskoro ćemo riješiti da sve rade u jednoj smjeni kako bi olakšali i učenicima, i učiteljima i roditeljima. Drago mi je što su izvođači radova domaći, Novotehna je kvalitetna firma i vjerujem da će radovi biti kvalitetni. Ono što je najvažnije je da to radimo za našu djecu, da ono što nam je država dala u zadatak radimo društveno odgovorno i kvalitetno, a škola je ono najvažnije za naše klince, poručio je župan Komadina.

Ukupan broj učionica povećat će se sa postojećih 16 na 22, a cjelokupnim zahvatom postojeća građevina škole povećat će se za 873,90 kvadratnih metara bruto površine. Uz školu je 2014. godine izgrađena trodijelna školska sportska dvorana, a 2015. godine izvršena je adaptacija unutrašnjih prostora škole čime su se dobile dvije nove učionice. Da bi se postigli uvjeti rada škole u jednoj smjeni propisani Državnim pedagoškim standardom, Primorsko-goranska županija je u suradnji s Općinom Matulji započela provedbu projekta dogradnje škole.

Primorsko-goranska županija ugovorila je i financirala izradu cjelokupne projektne dokumentacije u iznosu od 348.750,00 kn. Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka ZDL ARHITEKTI d.o.o. iz Rijeke. Vlasnik građevne parcele na kojoj se planira dogradnja škole je Općina Matulji, koja je ujedno i nositelj projekta.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi gotovo 12.000.000,00 kn, a obuhvaća izvođenje radova na dogradnji škole s opremanjem novouređenih prostora, stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova te navedene plaćene troškove izrade potrebne projektne dokumentacije.

Odabrani izvođač radova je tvrtka NOVOTEHNA d.d. Rijeka, a ugovorena vrijednost samih radova iznosi 10.407.542,58 kn.

Stručni nadzor ugovoren je s tvrtkom RUBECO d.o.o. Rijeka u iznosu od 242.500,00 kn, a projektantski nadzor s tvrtkom ZDL ARHITEKTI d.o.o. Rijeka u iznosu od 75.000,00 kn. Izvođenje radova započinje u srpnju 2019. godine, a trajat će do početka kolovoza 2020. godine.

Uzvanicima su se obratili  i načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i ravnateljica Škole Astrid Massari. Učenik 3.b razreda Teo Matijašić kao predstavnik četvrte generacije školaraca jedne matuljske obitelji, uložio je svoj rad u tuljak čijim je polaganjem započela dogradnja škole.

error: Content is protected !!