Dvanaest stipendista – Mošćenička Draga isplaćivat će stipendije za petero studenata i sedemero učenika

Studentske stipendije iznose 600 kuna, a učeničke 400 kuna mjesečno…

Mošćenička Draga – Dvanaest novih stipendista dobila je Mošćenička Draga, a odlukom načelnika Riccarda Staraja u tekućoj školskoj, odnosno akademskoj godini, financijsku pomoć za kvalitetno školovanje dobivat će petero studenata i sedmero učenika.

Studentsku stipendiju u iznosu od 600 kuna mjesečno zaslužili su Narda Krnetić, Aleksandra Jurinović, Mateo Rudan, Ana Galović te Maja Škalamera.

Učeničku stipendiju, u visini od 400 kuna mjesečno, dobivat će Manuel Bradičić, Sanja Salković, Zelda Bašić, Katarina Mohović, Lucian Grce, Marko Vunić te Antonia Sverić.

 

error: Content is protected !!