Energetskom obnovom u vrtiću Volosko ostvarena je ušteda toplinske energije od visokih 74 posto

– U sklopu energetske obnove zgrade dječjeg vrtića u Voloskom izvedene su toplinska izolacija svih vanjskih zidova ugradnjom izolacije s unutarnje strane, toplinsko i hidroizoliranje međukatne konstrukcije prema tavanskom prostoru, zamjena drvene stolarije, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom i uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode, naglasila je viša stručna suradnica za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima UO za prostorno uređenje Grada Opatije Mirta Tomulić.

Opatija – Gradu Opatiji odobrena su bespovratna sredstva za projekt ”Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Volosko” u sklopu natječaja ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’, koji je proveden u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost.

Dobivena sredstva su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u iznosu od 331.783,42 kn) i dijelom iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, dodijeljena putem natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i europskih projekata (u iznosu od 244.775,94 kn). Ukupna investicija projekta Energetske obnove zgrade dječjeg vrtića u Volosku iznosi 1.138.657,40 kn a obuhvaća izradu projektne dokumentacije, radove energetske obnove, stručni nadzor, promidžbu i vidljivost projekta, izradu energetskog certifikata nakon obnove, stručnu podršku partnera te upravljanje projektom i administraciju.

Ukupni iznos bespovratne potpore za energetsku obnovu vrtića iz europskih strukturnih i investicijskih fondova iznosi 576.559,36 kn. Preostali dio troškova energetske obnove u iznosu od 562,098,04 kn financiran je iz Proračuna Grada Opatije.

– Po završetku radova napravljen je energetski pregled zgrade nakon obnove i izrađen je energetski certifikat. Energetskom obnovom zgrade vrtića postignut je planirani cilj – smanjenje potrošnje toplinske energije u javnim objektima, odnosno ostvareno je smanjenje projektirane uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje nakon provedbe projekta od 74,01 %, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Emil Priskić.

– Cijeli projekt započeo je izradom projektne dokumentacije 2016. godine kao pilot projekt proveden u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost. Glavni projekt energetske obnove za vrtić u Volosku izradila je tvrtka VIGOS d.o.o. Rijeka. U sklopu energetske obnove zgrade dječjeg vrtića u Voloskom izvedene su toplinska izolacija svih vanjskih zidova ugradnjom izolacije s unutarnje strane, toplinsko i hidroizoliranje međukatne konstrukcije prema tavanskom prostoru, zamjena drvene stolarije, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom i uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode, naglasila je viša stručna suradnica za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima UO za prostorno uređenje Grada Opatije Mirta Tomulić.

– Vrtić je uređen na zadovoljstvo 50-tak dječice koja polaze vrtić Volosko, kao i zaposlenica Dječjeg vrtića Opatija, što im je osiguralo mnogo bolje i ugodnije uvjete za stručni i pedagoški rad od početka ove predškolske godine, naglasila je ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija Sabrina Jelić.

Radove je izvela Zanatska zadruga Zanatoprema Rijeka uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Rijeci i stručni nadzor Delfin grupe d.o.o. Rijeka.

error: Content is protected !!