ERSTE AD

Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 150 tisuća kuna za devet znanstvenih projekata

Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 150 tisuća kuna za devet znanstvenih projekata

Foto: UNIRI

Ovako postavljeni ciljevi značajni su za znanstveni razvoj Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i približavanje krugu najviše rangiranih učilišta te vrste u Europi, kako bi u budućnosti Fakultet preuzeo ulogu stvarnog lidera u znanstvenim istraživanjima u turizmu.

Rijeka – Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci jučer je održano svečano potpisivanje ugovora o znanstvenim projektima. Riječ je o devet projekata koji se provode na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a bave se recentnim temama iz turizma. Ovo je 4. ciklus ovakvog financiranja i iznosi 150 tisuća kuna.

Ugovore su potpisale rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija i dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana s 9 voditeljica znanstvenih projekata, kojima je odobreno financiranje.

– Sveučilište u Rijeci sva sredstva koja mu budu doznačena za znanost raspoređuje svojim sastavnicama. Upravo je u tijeku evaluacija gdje će biti distribuiran iznos od 6 milijuna kuna. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu započeo je prvi među ostalima ovakvo dodatno financiranje projekata koji prolaze istu, sveučilišnu evaluaciju. Ovakvoj dobroj praksi priklonile su se još neke sastavnice, a vjerujemo da će ovo postati model dodatnoga financiranja za sve sastavnice Sveučilišta. Slijedimo cilj da se povećaju izdavanja za znanost i da ona dosegnu barem 1 % od bruto domaćeg proizvoda, ako već ne 2 %, što bi bilo dostatno. Svi projekti za koje danas potpisujemo ovo financiranje imaju vrlo inovativnu notu i FMTU je jedinstvena institucija u Hrvatskoj koja se na ovakav, znanstveni način bavi proučavanjem turizma. Taj se fakultet promovira ne samo kao rasadište vrsnih kadrova u turizmu, već i kao baza znanstvenih istraživanja turističkih fenomena. Ovi projekti svi problematiziraju recentne, aktualne probleme i pojave u turizmu, kroz zaista zanimljive teme, kazala je rektorica Prijić Samaržija, čestitala voditeljicama projekata, dekanici Smolčić Jurdani i članovima projektnih timova, zaključujući kako je od iznimne važnosti problematizirati i istraživati aktualne pojave u turizmu, u skladu sa sveučilišnom strategijom, jer je turizam, kako i jedna od glavnih gospodarskih grana Republike Hrvatske, tako i jedna od osnova pametne specijalizacije.

– Svi projekti za koje danas potpisujemo ugovore vrlo uspješno spajaju znanstveno istraživanje i teoriju s problemima koji nastaju u praksi. Nakon 2 godine, po okončanju provedbe projekata, planiramo organizirati jedna skup, gdje bi ti projekti i njihovi rezultati istraživanja mogli na adekvatan način biti predstavljeni zajednici i javnosti. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu može pružiti relevantne podloge za donošenje novih politika u turizmu, kako na lokalnoj, tako i na državnoj razini. Planiramo i iduće godine na ovaj način poticati naše najbolje znanstven projekte te se nadamo da ćemo biti u mogućnosti izdvojiti i veće iznose za financiranje. Zahvaljujem ovih putem rektorici i Sveučilištu, koje nam je pomoglo u ovoj realizaciji te osiguralo potporu i infrastrukturu. Želim također zahvaliti prof. dr. sc. Edni Mrnjavac, voditeljici ove aktivnosti na FMTU-u i prof. dr. sc. Helgi Maškarin Ribarić, prodekanici za znanstvenu i stručnu djelatnost. Intencija je ovih projekata da se u njih uključi rad poslijedoktoranada te da se uvede element internacionalizacije, a sve sukladno strategiji Sveučilišta. Jer, Sveučilište je jako, koliko su jake njegove sastavnice, a jedino zajedno možemo postizati značajnije rezultate. Čestitam voditeljicama i članovima projektnih timova!, zaključila je dekanica Smolčić Jurdana.

Linija financiranja znanstveno-istraživačkih projekata uz potporu Sveučilišta u Rijeci pokrenuta je 2015. godine. Do sada je, u četiri ciklusa, financiranje odobreno za ukupno 27 projekata, a godišnje se u ovu svrhu izdvaja 150.000 kn. U 2017. godini ovaj model financiranja projekata prihvatile su još dvije sastavnice Sveučilišta u Rijeci. Izvrsni rezultati poticaj su da se u sljedećoj akademskog godini ovakav model financiranja objedini i unificira na razini cijelog sveučilišta.

Ovom linijom financiranja projekata Sveučilište potpomaže realizaciju ciljeva Strategije za razdoblje 2014. – 2020., posebice u smislu pametne specijalizacije, a kako bi se osnažila znanstvena osnova Sveučilišta Rijeci i razvijao njen potencijal uzimajući u obzir europske i svjetske trendove, čime se potiče se kreativnost, inovativnost i mobilnost kao temeljne poluge pomicanja granica ljudskog znanja.

Posebni cilj odobrenih znanstvenih projekata jest provođenje znanstvenih istraživanja, uvažavajući aktualne globalizacijske i održive trendove, radi unaprjeđenja teorijskih spoznaja i spoznaja aplikativne naravi, kroz multidisciplinarna, interdisciplinarna i transdisciplinarna istraživanja. Ovako postavljeni ciljevi značajni su za znanstveni razvoj Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i približavanje krugu najviše rangiranih učilišta te vrste u Europi, kako bi u budućnosti Fakultet preuzeo ulogu stvarnog lidera u znanstvenim istraživanjima u turizmu.

error: Content is protected !!