Fizioterapeuti iz cijeloga svijeta dolaze u Opatiju

– Ovo je i izvrsna poveznica s dugogodišnjom tradicijom razvoja zdravstvenog turizma u Opatiji koji je i jedan od strateških prioriteta i budućih smjernica razvoja turizma u Opatiji’ izjavila je Gordana Poščić, predsjednica HUPNF-a.

Opatija – Godišnji Međunarodni kongres fizioterapeuta IPNFA koji će ugostiti 60-ak međunarodnih instruktora i asistenata iz cijeloga svijeta održat će se od 10. do 13. listopada.

Kongresi IPNFA-e održavaju se još od 1984. po cijelom svijetu, a zaslugom predsjednice hrvatske udruge PNF-a i međunarodne instruktorice Gordane Poščić ovogodišnji kongres će se održati upravo u Opatiji u Amadria Park hotelima.

Za organizaciju je zadužena HUPNF (Hrvatska udruga proprioreceptivne neuromuskularne facilitacije) koja djeluje na području cijele Hrvatske, a osnovana je 2001. godine s ciljem educiranja za posebna znanja i koncepte u fizioterapiji ortopedskih i neuroloških pacijenata.

Sudionici kongresa dolaze iz cijeloga svijeta, od Sjeverne i Južne Amerike, preko Europe, pa sve do Azije i Australije.

– Budući da će kongres ugostiti stručnjake iz cijeloga svijeta, vjerujemo da će ovo uz stručna znanja koja će sudionici imati priliku steći na kongresu, ovo biti i odlična reklama za našu Opatiju i cijelu Hrvatsku te da će se mnogi od njih i vratiti na odmor. Isto tako ovo je i izvrsna poveznica s dugogodišnjom tradicijom razvoja zdravstvenog turizma u Opatiji koji je i jedan od strateških prioriteta i budućih smjernica razvoja turizma u Opatiji’ izjavila je Gordana Poščić, predsjednica HUPNF-a.

N. Cvjetović / PodUčkun.net

error: Content is protected !!