FOTO: 5. Konferencija ‘Child in the City’

liburnijanet_drustvo_nasa_djeca_opatija_firenza…predstavnici opatijskog DND-a sudjelovali na 5. Konferenciji Child in the City u Firenzi…

…predstavnice Društva “Naša djeca” Opatija Sanja škorić i Ana Kola sudjelovale su na 5. Konferenciji Child in the City održanoj u Firenzi od 27. do 29. listopada…

Opatija – Konferencija Europske mreže gradova prijatelja djece pod nazivom Child in the City je nadahnjujući europski pokret kojim se promiče implementacija UN-ove Konvencije o pravima djeteta na lokalnoj razini. Child in the City konferencija je dobra prilika da se iznesu dugogodišnja iskustva i kvalitetne inicijative na razini gradova i općina, primjeri dobre prakse, ali i da se dobije uvid u aktivnosti i mjere koje se provode u Europi, pa i šire, za razvoj zajednica po mjeri djece. Konferencija se održava svake dvije godine, a glavne teme ovogodišnje Konferencije bile su Siromaštvo djece, Metodologija-alati za ocjenu uspješnosti, Dječje participacija i Pravo na igru.

Hrvatsku su predstavljali članovi Saveza DND-a Hrvatske, DND-a Zabok i DND-a Opatija.

– Društvo “Naša djeca” Opatija prezentiralo je projekte na temu Dječja igra te poster – prezentaciju na temu Siromaštvo djece. Na ovaj način promovirao se rad DND-a Opatija, Akcije gradovi/općine prijatelji djece u Opatiji i Lovranu te aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici vezanim uz participaciju djece u poboljšanju dječje igre te borbi protiv siromaštva, kazala je tajnica DND-a Opatija Sanja Škorić te objasnila kako danas postoje liste gradova prijatelja djece na 6 kontinenata od Afrike, Australije, Azije, Europe do Sjeverne i Južne Amerike koju čine 815 gradova, a od toga ih je 327 iz Europe. Italija je vodeća država s ukupno 110 gradova prijatelja djece. U Hrvatskoj danas imamo 24 gradova i općine prijatelja djece, od toga čak 6 iz Primorsko-goranske županije. Pokrenuta je inicijativa da se čitava naša županija proglasi prijateljem djece, istaknula je Sanja Škorić.

Liburnija.net: dr. Jan Van Gils i Sanja Škorić

Liburnija.net: dr. Jan Van Gils i Sanja Škorić

– Važno je naglasiti prednosti participacije djece u društvu jer ona omogućava efikasnije rješavanje problema, te istaknuti rezltate participacije, kako bi i djeca i odrasli uvidjeli promjene. Također je važno uključiti roditelje u igru s djecom, osigurati što više prostora za igru, te uključivanjem lokalnih vlasti u igru putem mediija povećati toleranciju za igru i djecu. Konvenciju UN-a o pravima djeteta trebalo bi uključiti u sve važne dokumente lokalne zajednice, prezentirala je zaključke s Konferencije Ana Kola ističući kao primjer gradove Rim i Firenzu koji su Konvenciju UN-a implementirali u sve važnije gradske akte.

Na prezentaciji Konferencije i zaključaka u prostoriijama DND-a prisutni su bili i dogradonačelnik Ernie Gigante Dešković te stručna suradnica za odgoj i obrazovanje u Gradu Opatiji Marta Berčić. Oni su prisutne upoznali s provođenjem akcije Grad prijatelj djece u Opatiji, istaknuvši kako jeGrad Opatija jedan od gradova koji se u Hrvatskoj ističe kao primjer dobre prakse te zaista sluša djecu i brine o njihovim potrebama.

Slijedeća konferencija Child in the City održat će se 2012. godine u Zagrebu – Gradu prijatelju djece. Veliko je to priznanje Hrvatskoj, Akciji Gradovi i općine prijatelji djece i svim gradovima u Hrvatskoj koji nose prestižnu titulu Grad/općina prijatelj djece.

Liburnija.net: Ana Kola i dr. Jan Van Gils

Liburnija.net: Ana Kola i dr. Jan Van Gils

Liburnija.net: Sanja i Ana

Liburnija.net: Sanja i Ana

Kristina Tubić / Liburnija.net

error: Content is protected !!