FOTO: Liburnija na MIK-e vol.3 ili pogled z kontra strani

mikkrk_smMIK inside…
Kratki osvrt i priče sa svih festivalskih večeri ovogodišnjeg MIK-a…
Za Liburnija.net piše, fotografira, komentira i svira David Kurti….
Kada got gren đir do mora, priden na mul, Lido al Medveju, oni su vavek tu: Krk, Cres i drugi veći i manji škoji. Je i drugeh, ma su tamo negder zada pa na njih čovek ne pomisli.
E pa čera san i to doznal. Put MIKa nas je otpejal na Krk, jušto va grad Krk. A tamo je bil tradicionalni MIKovski doček: krčke sopile, najoriginalneji zvuk otočke čakavske tradicije. Zbog slabega vremena su prehitili koncert s rivi va sportsku dvoranu.
Gradonačelnik Krka je rekal da nimaju dvoranu kot ča je opatijski Kvarner; ni bed, Opatija nima sportsku dvoranu kot ča ima Krk (za sada) pa smo kvit. Ča se tiče Liburnijske reprezentacije na MIKe, prve dve večeri smo imeli mići problem.

Ma ki je videl hodit, kad imaš vozić... i nekega da te riva...

Ma ki je videl hodit, kad imaš vozić... i nekega da te riva...


Jedni nas zovu Limena glazba, drugi Puhački orkestar, za trećeh smo Gradska glazba, a od nekega san čul čak i Plah muzika. To je problem brendiranja, rekal je stručnjak za MIK i marketing Dule, pa nan je za Krk parićal majice na ken na velo piše: LOVRANSKA Limeno Puhačka Pleh banda – orkestar. Pa da vidimo ki će nas sada krivo zvat!
Na Krke su najviše punti pobrali predstavnici Bodulije, kako ih je Battifiacca nazval. A kako i ne bi dobila kancona kad se zove ‘Boduli su duša od Kvarnera’. A inače, Mario Battifiacca se pokazal tehnološki najnapredneji voditelj va povijesti MIKa (čitaj: faca). Nabavil si je iPad i sada se ča rabi ima nutre. I ča je još boje, kada ne najavjuje, more igrat igrice…
Ovo leto je dosta mladeh i noveh izvođači na Festivale. Katja Budimčić, Lado Bartoniček, Monika Petrov i Toni Markovski su si fanj mlaji od samega MIKa, a Lola i Antonio ča kantaju z Voljenom Grbcem su baš mića deca, ma se drže kot pravi. Sretno va oven i drugen izdanji!
Kada je se finilo i judi šli doma, karavana je šla na večeru, a kurijera od Lovranci je pokla tega partila prema doma. Krk je pokazal da Bodulija je velega srca, dobre ruki kad rabi počastit, a i da imaju fanjsku buričinu, tako da smo Krčki most pasali zanji moment prvo ča su zaprli ga za kurijere.
A z druge strani Kvarnera, neka mane poznata liburnijska svetla su blešćala i javjala sen da je i tamo kega.
…ki zna kako mi njimi zgjedamo…
da se zna ki je ki, i skude je!!!

da se zna ki je ki, i skude je!!!


Tamara Brusić, Alen Polić i Robert Kalčić

Tamara Brusić, Alen Polić i Robert Kalčić


Inspicijent s ekipom iz pressa...

Inspicijent s ekipom iz pressa...


Dule, je se pod kontolom?

Dule, je se pod kontolom?


Mlada nada - Toni Markovski

Mlada nada - Toni Markovski


Monika Petrov

Monika Petrov


Škužajte šinjor! Se ovo prodava na kus ili na kilo? Ma ne veštidi, mislin na pleh!!!

Škužajte šinjor! Se ovo prodava na kus ili na kilo? Ma ne veštidi, mislin na pleh!!!


Dva gjedaju va iPad, jedan va Karin...

Dva gjedaju va iPad, jedan va Karin...


Klapa Sol - na kupe...

Klapa Sol - na kupe...


Slatko za kraj...

Slatko za kraj...


Vezane vijesti:
FOTO: Liburnija na MIK-e i MIK na Liburnije…
MIK: Klapa Sol prva u Opatiji
FOTO: Dule, Silvana i POL @ MIK
VIDEO: MIK ipak u Kvarneru
VIDEO: Dve, tri s Alenom Vitasovićem
VIDEO: MIK is back…
FOTO: Dule & Puhački orkestar Lovran
FOTO: ‘Šampioni Sanrema’ u punom sjaju

error: Content is protected !!