FOTO Naziru se prvi obrisi saniranog područja odlagališta Osojnice

Gotovo 39 milijuna kuna investira se u navedeni projekt koji je od iznimnog značenja za Općinu Matulji, cijelu Liburniju i Primorsko-goransku županiju.

Matulji – Na lokaciji odlagališta otpada Osojnica jučer je održana konferencija za medije i koordinacija svih dionika na projektu kako bi se prezentirala trenutna situacija s izvođenjem radova na projektu ‘Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Osojnica’. Voditelj gradilišta, Marko Mlađen iz tvrtke G.T. Trade upoznao je sve prisutne s dinamikom izvođenja radova.

– Na odlagalištu se trenutno izvode radovi planiranom dinamikom usprkos pandemiji koronavirusa. Na istočnoj strani odlagališta trenutno se izvodi geosintetski glineni brtveni sloj s pripadajućim sustavom odvodnje procjednih voda te se paralelno odvija gradnja gabionskog zida i nasipa od armiranog tla ukupne maksimalne visine od 18 metara, istaknuo je Mlađen.

Gotovo 39 milijuna kuna investira se u navedeni projekt koji je od iznimnog značenja za Općinu Matulji, cijelu Liburniju i Primorsko-goransku županiju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 38.589.669,65 kuna, a treba istaknuti da je Općina Matulji osigurala bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije od 30.000.000,00 Kuna te bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.529.411,77 kuna.

Zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji, Bruno Frlan ističe da je osnovni cilj i svrha projekta Sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Osojnica poboljšanje i zaštita stanja prirodnog okruženja na području Općine Matulji. Također je istaknuo da je koordinacija i suradnja svih dionika na ovom projektu izuzetno kvalitetna te da radovi napreduju u skladu s projektnom dokumentacijom i planom izvođenja radova.

– Sanacijom i konačnim zatvaranjem odlagališta otpada na ovoj lokaciji želimo doprinijeti smanjenju emisije onečišćujućih tvari u tlo, vodu i zrak te očuvanju prirodnog i zdravog okoliša u Općini Matulji. Također realizacijom ovog projekta ostvarit ćemo zacrtane ciljeve iz Plana gospodarenja otpadom u našoj općini i riješiti dugogodišnju želju mještana naše općine o sanaciji i zatvaranju ovog odlagališta. Općina Matulji kontinuirano provodi aktivnosti promidžbe i vidljivosti kako bi javnost i građane Općine Matulji informirali o samom projektu i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom za očuvanje prirodnog okoliša i zdravlja ljudi, istaknula je Astra Gašparini, voditeljica projekta iz Općine Matulji.

Tema koordinacijskog sastanka bila je praćenje napretka na projektu Sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Osojnica, a osim predstavnika iz Općine Matulji na sastanku su nazočili predstavnici izvođača radova, predstavnici stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, glavni projektant i predstavnik tvrtke koja pruža usluge promidžbe i vidljivosti.

Ovo je arhivski članak. Stranice su u međuvremenu redizajnirane.

Kreni od početne stranice - Poduckun.net