FOTO Održana je druga promocija sektora malog ribarstva @ Mošćenička Draga

Navedena promocijska aktivnost obuhvaćala je i dva stručna predavanja koja su se održala u Područnoj školi “Eugen Kumičić” i konobi “Zijavica” gdje je o nutritivnoj vrijednosti ribe i faktorima koji utječu na odabir potrošača na interesantan i poučan način prezentirala prof.dr.sc. Greta Krešić s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Mošćenička Draga – Projekt „Adri.SmartFish“ – Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska u kojem je Primorsko-goranska županija projektni partner. Glavni cilj Projekta je očuvanje, zaštita promicanje i razvoj sektora malog ribarstva u cilju održivosti i promicanja resursa, kao i uključivanje ribara i provedba aktivnosti koje bi doprinijele tom sektoru kroz promociju, edukaciju, i nabavu opreme u cilju održivosti.

Aktivnost projekta koja se odnosi na edukaciju i “podizanje svijesti” održivosti sektora malog ribarstva provodi se tako da se u dva turistička mjesta s ribarskom tradicijom, Crikvenici i Mošćeničkoj Dragi, međusobno povežu ugostitelji, ribari, učenici i institucije te da se primjerom dobre prakse otvori mogućnost suradnje za budućnost na području malog ribarstva u tim mjestima i na cijelom projektnom području.

Prva promocija sektora malog ribarstva održana je prošli tjedan u Crikvenici, a nastavak promocije jučer se održao u Mošćeničkoj Dragi. Program je selektiran u dva tematska i edukativna dijela, te je program koji se održao u konobi „Zijavica“ bio pripremljen za edukaciju ribara.

U dijelu promocije za sektor ribarstva prisutne je u ime Primorsko-goranske županije pozdravio zamjenik Župana Petar Mamula, a potom je voditelj odsjeka za poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ Mladen Brajan prezentirao aktivnosti projekta „Adri.SmArtFish“. U nastavku prezentacije direktorica Poduzetničkog centra „Vinodol“ Ivona Blažević predstavila je prijedlog prekograničnog udruživanja u sklopu kojeg bi se promicalo odgovorno ribarstvo i ribarske aktivnosti s ciljem očuvanja ribljih resursa, njihovog dugoročnog održivog gospodarenja i iskorištavanja te razvoj sektora malog priobalnog ribolova.

Navedena promocijska aktivnost obuhvaćala je i dva stručna predavanja koja su se održala u Područnoj školi “Eugen Kumičić” i konobi “Zijavica” gdje je o nutritivnoj vrijednosti ribe i faktorima koji utječu na odabir potrošača na interesantan i poučan način prezentirala prof.dr.sc. Greta Krešić s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Riblji meni koji je prilagođen za prezentaciju, degustaciju i edukaciju gostiju pripremljen je u suradnji s učenicima (maturantima kuharima) Ugostiteljske škole Opatija.

Program i organizaciju navedenih aktivnosti u Mošćeničkoj Dragi dogovorili su voditelj projekta Mladen Brajan, Iris Bruketa i Karmen Štimac u svrhu doprinosa valorizaciji i promociji ribarstva kao sektora, očuvanju proizvodnje, ali i unapređenju prerade i trženja kroz povezivanje ribarstva i marikulture s lokalnom kulturom i tradicijom kao alatima unapređenja i održivog razvoja sektora. Održano događanje bila je promocija promicanja svijesti o važnosti odgovornog ribarstva kroz edukaciju i praksu.

Održana Je Druga Promocija Sektora Malog Ribarstva @ Mošćenička Draga

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank
error: Content is protected !!