Foto: Putem starih Slavena

Mitsko-povijesna staza Trebišca - Perun

Mitsko-povijesna staza Trebišca - Perun

Učka – Zahvaljujući radu djelatnika Javne ustanove ”Park prirode Učka” i članova Katedre Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, ljetos je otvorena staza Trebišca-Perun, koja bi trebala pružiti odgovor na pitanja – tko su naši slavenski preci, odakle su stigli i kojim su vjerovanjima objašnjavali svijet oko sebe.
U “kožu” i sandale starih Slavena, koji su prije 1400 godina naselili obronke Učke, može sada ”uskočit” svatko tko se odvaži prošetati 15 kilometara dugom mitsko-povijesnom stazom “Trebišca – Perun” koja se proteže od obale Mošćeničke Drage do brda Perun na nadmorskoj visini od 880 metara, koje je ime dobilo po vrhovnom bogu slavenske mitologije, Perunu Gromovniku.
Sa svojim arhetipskim neprijateljem Velesom, bogom mračnog podzemlja, on bije vječni rat, koji se odražava i na život ljudi koji žive između njihovih kraljevstava.
Ta je borba opisana na jednoj od 13 poučnih tabela opremljenih ilustracijama akademske grafičarke Ksenije Palamete i 15 monumentalnih glinenih i kamenih ploča sa stihovima iz slavenskog folklora, koje prate planinara na sedmosatnom istraživanju korijena svoje kulture.
Božanski boj

Božanski boj


Gromoviti znak - simbol Peruna

Gromoviti znak - simbol Peruna


Drvo svijeta - Sveti dub

Drvo svijeta - Sveti dub


Martin Kralj

error: Content is protected !!