FOTO Svečano obilježena 40. obljetnica Područne vatrogasne zajednice Liburnije

Najveću hvalu upućujem svakom liburnijskom vatrogascu osobno. Vi ste naša istinska snaga, naš najveći uspjeh, naš ponos, naša povijest i naša budućnost. Hvala vam od srca, rezimirao je Filinić.

Opatija – 40. obljetnica Područne vatrogasne zajednice Liburnije obilježena je jučer prigodnom svečanošću održanom u centru Gervais. Tom prigodom uručena su i priznanja za dosadašnji rad pripadnicima vatrogasne zajednice. Edvard Primožić i Damir Trinajstić dobili su Vatrogasno priznaje za Posebne zasluge, Marino Brnčić, Igor Ravnić, Zoran Perišić nagrađeni su Zlatnom plamenicom, a Gordanu Filiniću uručena je Zlatna Medalja. Plakete su uručene Gradu Opatiji, općinama Lovran, Matulji i Mošćenička Draga, zatim DVD-ima Lovran, Kras, Sisol, Učka, Kastav, Klana, Škalnica i Halubjan, JVP Opatija i Rijeka, Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije, Gradskoj vatrogasnoj zajednici Rijeka te susjedima iz Slovenije, Gasilskoj Zvezi iz Ilirske Bistrice. Također, plakete su dobili osnivači Vatrogasnog saveza i Područne vatrogasne zajednice – Božidar Turković, Ivica Ferlindeš, Luka Vržina, Đuliano Paulović, Rene Gulin, Laginja Boris, Ivo Afrić i Nikola Tramontana, kao i Mladen Šćulac, Darko Juričić, Gordan Juričić i Florijan Cergonja koji su zaslužni za rad i unapređenje Područne vatrogasne zajednice Liburnija te Park prirode Učka, HŠ UŠP Buzet Šumarija Matulji-Opatija, MUP-Policijska postaja Opatija, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Restoran Stara pošta, Gradsko Društvo Crvenog križa Opatija, Komunalac Opatija i Vatrogasna zajednica Istarske županije.

Prije 40 godina osnovan je Vatrogasni savez tadašnje Općine Opatija, na inicijativu profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca Opatije i Lovrana, djelatnika tadašnjeg Općinskog sekretarijata unutarnjih poslova Opatija i vodstva Općine Opatija. Za prvog predsjednika Saveza izabran je Božidar Turković, za tajnika Josip Cetina, a zapovjednika Lucijan – Dario Slavić. Članovi novoutemeljenog Saveza bili su Profesionalna vatrogasna postrojba Općine Opatija i dobrovoljna vatrogasna društva Opatija i Lovran, tada jedine dobrovoljne vatrogasne udruge s područja Općine Opatija. Ubrzo je uslijedila registracija Saveza, pa je Savez počeo djelovati u vatrogasnom domu u Opatiji. Prvi i najvažniji ciljevi bili su omasovljenje članstva, odnosno formiranje novih DVD-ova, što je ubrzo i ostvareno. Najprije je, 1980. godine, osnovano Industrijsko dobrovoljno društvo «Javor» Jušići i DVD Veli Brgud. DVD «Kras» Šapjane osnovan je 1983. godine, DVD Mune 1987., a godinu dana kasnije DVD «Sisol» Mošćenička Draga. U tom razdoblju Savez se financirao iz budžeta Općine Opatija i dobrovoljnim dotacijama osiguravajućih i hotelijerskih organizacija, te Šumarije.

– Usprkos skromnim financijskih sredstvima, kontinuirano se provodilo ulaganje u opremanje novoformiranih DVD-ova. Bitniji iskorak napravljen je nakon nekoliko godina upornog ukazivanja na potrebu osnivanja Samoupravne interesne zajednice zaštite od požara Općine Opatija, koja je napokon osnovana 4. travnja 1987. godine. Od tada je Savez dobivao znatnija financijska sredstva, koja su korištena osim za opremanje DVD-ova i za opremanje Profesionalne vatrogasne jedinice općine Opatija. Nabavljena su nova kombi vozila za IDVD «Javor» Jušići i DVD «Kras» Šapjane, te autocisterna, navalno i tehničko vatrogasno vozilo za PVJ Opatija, a zamijenjen je i rezervoar vode na staroj autocisterni PVJ-a Opatija. Nabavljene su i vatrogasne pumpe, radiostanice, te ostala osobna i skupna vatrogasna oprema za DVD-ove. Također su nabavljena tri vatrogasna vozila s rezervoarom vode, visokotlačnom pumpom, te ostalom opremom za gašenje šumskih požara za PVJ Opatija, IDVD «Javor» Jušići i DVD «Kras» Šapjane, a dva rabljena kombija iz PVJ-a Opatija i Rijeka dodijeljena su DVD-u Mune i DVD-u «Sisol» Mošćenička Draga. Uz navedeno, uređene su garaža i prostorija za DVD Mune, te sufinancirana izgradnja Društvenog doma u Šapjanama. Ono što je ostalo neriješeno je prostor za DVD «Sisol» i to ponajprije zbog nemogućnosti ishodovanja građevinskog zemljišta, kazao nam je Gordan Filinić, zapovjednik JVP Opatija.

Nažalost, DVD Veli Brgud prvi se ugasio. Negdje u vrijeme njegovog gašenja dolazi do stvaranja nove hrvatske države i Domovinskoga rata, u kojem su sudjelovali mnogi vatrogasci. Posljedično, to je oslabilo sposobnost vatrogasnog djelovanja. Istodobno, ukinut je SIZ zaštite od požara, što se negativno odrazilo na financiranje vatrogastva.

– U to vrijeme dolazi do preustroja Općine Opatija, iz koje su nastale četiri jedinice lokalne samouprave: Grad Opatija i općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga. Time su ujedno nestali uvjeti za financiranje i opstanak Vatrogasnog saveza Opatija. Ugasilo se i poduzeće «Javor» Jušići, a s njim i DVD «Javor» Jušići, a ugasio se i DVD Mune. Naš Savez vrlo je kvalitetno surađivao s tada susjednim vatrogasnim savezima Rijeke, Ilirske Bistrice, Labina, Pazina i Buzeta. Štoviše, naš DVD Opatija pobratimio se s Prostovoljnim gasilskim društvom Ilirska Bistrica, a naš Savez bio je pobratimljen s Općinskom gasilskom zvezom Ilirska Bistrica, s kojom je suradnja obnovljena 2005. godine. Do njegovoj gašenja, Savez su još vodili predsjednici Ivo Afrić, Drago Ugrin i Ivica Ferlindeš, tajnici Željko Markić i Boris Laginja, te zapovjednik Rene Gulin. Godine 2000-te utemeljena je Područna vatrogasna zajednica «Liburnija», kao pravni sljednik bivšeg Vatrogasnog saveza Općine Opatija. Za prvog predsjednika Zajednice izabran je Edi Primožić, tajnika Damir Trinajstić, a zapovjednika Nikica Tramontana, kojega je potom naslijedio Mladen Šćulac. Naš aktualni predsjednik već niz godina je Boris Laginja, Edi Primožić je tajnik, dok ja obnašam funkciju zapovjednika. Naša Zajednica, u današnjem ustrojstvenom obliku, postoji gotovo 20 godina, a u posljednjih 10 doživjeli smo najveći razvoj i najveće uspjehe, dodao je Filinić i istaknuo da su na prvom mjestu ljudi, osobito operativni vatrogasci.

– Zato smo u posljednjih 10 godina sve naše vatrogasce opremili zaštitnom opremom, a omogućili smo im i kontinuirano usavršavanje, kroz razne tečajeve osposobljavanja. Iz naših redova dolazi i prvi vatrogasni potražni pas i njegov vodič, a danas već imamo nekoliko K-9 timova. Trebamo pohvaliti i naše ronioce, specijalizirane za spašavanja na moru. U Hrvatskoj smo prepoznati i po uvođenju novih tehnologija u vatrogastvo, konkretno GIS Cloud tehnologije u upravljanju zaštitom od požara. U posljednje dvadeset godina obnovili smo opremu za strukturne i šumske požare, a kupili dvadesetak novih vatrogasnih vozila, te jedno plovilo za naše ronioce. DVD Kras preseljen je u nove prostore u Šapjanama, u sklopu Obučnoga centra. Uredio se i prostor za odjeljenje MUNE. Nove, primjerene prostore imaju i DVD Lovran i DVD Sisol, a uredit će se skladište i prostorije za DVD Učka. Sve to mogli smo ostvariti zahvaljujući izvrsnoj suradnji s Gradom Opatijom i svim liburnijskim općinama koje nas svesrdno podupiru, kao i našem modelu financiranja, koji omogućuje da se sva strateška ulaganja planiraju i provode zajednički, pod okriljem Zajednice, dodao je Filinić.

U sklopu Zajednice danas djeluju Javna vatrogasna postrojba Opatija, te DVD-ovi: Opatija, Lovran, «Kras» Šapjane (s odjeljenjem u Munama), «Sisol» Mošćenička Draga i DVD Učka. U posljednjih 10 godina liburnijski vatrogasci imali su gotovo 4000 intervencija ili u prosjeku 400 intervencija na godinu.

– Pored toga, redovito sudjelujemo i na vatrogasnim natjecanjima, na kojima postižemo zapažene rezultate. Također smo uključeni u osiguranje svih manifestacija i događanja u Opatiji i drugim dijelovima Liburnije, a s ponosom ističem i sudjelovanje u humanitarnim akcijama diljem Hrvatske (posljednje dvije – Wings for life, biciklijada Učka). Također, izvrsno surađujemo sa svim vatrogasnim organizacijama iz naše i susjednih županija, kao i našim dragim prijateljima vatrogascima iz Slovenije – Ilirske Bistrice i Kopra. Za svoj rad dobili smo mnoga priznanja: Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti i nagradu Hrvatskog instituta za urbanu sigurnost, obje za GIS Cloud tehnologiju, nagradu Turističke zajednice Kvarnera, a prošle godine i nama najdražu, Nagradu Grada Opatije. Ta priznanja motiviraju nas za još predaniji i bolji rad. Također, želim upozoriti i na izazove koji su pred nama, a dva su najveća. Prvi je svakako novi moderni vatrogasni centar za potrebe vatrogastva i civilne zaštite Liburnijskog kraja. Veseli nas što je glavni projekt zgotovljen i to, rekao bih, u posljednji trenutak. Naime, napuštena zgrada do našeg sadašnjeg objekta vatrogasnog doma počela se ozbiljno urušavati i predstavlja svakodnevnu prijetnju za vatrogasce i naša vozila, parkirana pokraj ruševine. Stoga se nadamo da će naši osnivači ubrzo pronaći odgovarajući model financiranja novog vatrogasnog centra, te da ćemo napokon dobiti primjeren dom kakvog vatrogastvo Liburnije i zaslužuje! Naš drugi problem jest slab odaziv u članstvo mladih vatrogasaca. To je problem koji muči sve naše DVD-ove i stoga ćemo u narednom razdoblju svi zajedno udružiti snage na povećanju članstva i rješavanju tog velikog problema za opstanak i daljnji napredak dobrovoljnog vatrogastva. Stoga još jednom zahvaljujem čelnicima svih liburnijskih lokalnih samouprava, svim organizacijama i tvrtkama s kojima surađujemo, našoj županijskoj Vatrogasnoj zajednici, drugim institucijama iz sustava zaštite i spašavanja. Najveću hvalu upućujem svakom liburnijskom vatrogascu osobno. Vi ste naša istinska snaga, naš najveći uspjeh, naš ponos, naša povijest i naša budućnost. Hvala vam od srca, rezimirao je Filinić.

40. Godišnjica Osnutka PVZ Liburnija-Opatija

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank
error: Content is protected !!