FOTO/VIDEO Antonja na Zvonećoj – Rog je zatulil, pust je partil na pal i pusno vreme more počet

Nastup harmonikaši Nike Polesa i predaju ključi od općini morete pogledat u nastavku…

Zvoneća – Antonjski rog je zatulil, pust je partil na pal i pusno vreme moglo je počet.

Program je oprt s kantanun mašun va Crekve sv. Antona ki se slavi 17. 01. i kemu je na čast od polovice 19. stoljeća na Zvonećoj storena crekva. Program je nastavljen podizanjen pusta va centre Zvoneće i koncertun orkestra armunikaši škole Nike Polesa ki su zasopli i va šatore. Tun prigodun održana je primopredaja ključa Općine Matulji Munskim zvončarima ki ovo leto imaju vlast va općine.

Program je nastavljen otvorenjem izložbi pod nazivom „Zvoneća j’Zvoneća“ ka predstavlja Zvonejsku zvončarsku tradiciju. Nakon otvorenja izložbi va šatore je održan tanac uz Ansambel Brkinci i pusnu Lady Lunu. Kako je vavek tradicija Antonji obahajanje po konobah ovo leto je tu draž osim po konobah, udruga Jarbola prezentirala i va šatore. Tako se parićala degustacija vina jarboli, sa naglaskon na Zvonejske familije ke su po celo leto „va ružah“. Osin Jarboli za ugostiteljski del pobrinul se Zlatko s tradicionalnun gastronomijun kot ča je kuhano vino, kobasice, kapuz.

– Dobro prišli na Zvoneću kade su dansaka si pravi pusni judi. Rog je sagdere zatuliul, ma onaj pravi je zatulil kade smo mi na Zvonećoj, i zato ćemo ovde predat ključ općine zvončaron.  Da čuvaju tradiciju cel pust, da ju čuvaju celo leto i čuda, čuda let dugo. Neka ova vladavina zvončari bude vesela. Pust je dug, ma na kraje si zaključimo da koliko god dura – dura  premalo. I zato budite pusni od početka, rekla je Eni Šebalj prilikom predaje ključa.

– Zahvalio bi se na ovih ključi i neka ga naš kapo digne malo više. Ključ je va sigurnimi rukami, rekao je Ivan Mihaljek ispred Munskih zvončara.

Antonja Na Zvonećoj – Rog Je Zatulil, Pust Je Partil Na Pal I Pusno Vreme More Počet

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank
error: Content is protected !!