FOTO, VIDEO: Na Jurčićeven moste svečano otvoren Znamen bačvaru @ Kastav

spomen_bacvaru_jurcicev_most_kastav_2016_01

Radenko Srdoč, predsjednik Udruge Belica, kazao je kako se ”bačvarija zatrla, a mi smo oteli da bar jedan znamen ostane zavavek, ne samo kao sjećanje na jednog bačvara, nego na sve one ki su to delali va povijesti Kastva”. Video pogledajte u nastavku, a fotogaleriju na ovom linku

spomen_bacvaru_jurcicev_most_kastav_2016_2_01

Kastav – Znamen bačvaru, skulptura u drvu kao sjećanje na nekad važnu kastavsku gospodarsku granu, postavljena je jučer na Jurčićeven moste u Jurčićima, na inicijativu Udruge Belica i uz pomoć Grada Kastva i Mjesnog odbora Kastav.

Autor skulpture je Rajko Srok, a otvorenje su jučer, uz gradonačelnika Ivicu Lukanovića, nekolicinu preostalih kastavskih bačvara, te same inicijatore ovog projekta, podržali brojni građani koji su se okupili na mostu, kao i Spinčićeva muzika koja je dala ”glazbenu notu” čitavom događanju.

Radenko Srdoč, predsjednik Udruge Belica, kazao je kako se ”bačvarija zatrla, a mi smo oteli da bar jedan znamen ostane zavavek, ne samo kao sjećanje na jednog bačvara, nego na sve one ki su to delali va povijesti Kastva”.

Njegovu izjavu pogledajte u nastavku.

Organizatori skupa i postavljanja Znamena bačvaru čitavu su priču začinili i zanimljivim tekstom o povijesti bačvarstva na Kastavštini, koji možete pročitati u nastavku.

Bačvi se va kastavšćine delaju odvavek. Od kad je ruž i grozja rabile su i bačvi, pak je bačvari bilo tamo kade je bilo i fanj ruž, a to su najveć Srdoči, Jurčići i Rubeši. Bačvari je pak najviše bilo pul Trinajstić, Miseri i na Vlahoven Brege, a najveć su se pisali Vlah.

spomen_bacvaru_jurcicev_most_kastav_2016_3_01

Va samen Grade Kastve najpoznateji bačvari su bili brati Pepić i Viko Baćić Picigerovi z kuće va koj je danas bačvarski muzej. Saki je delal va svojoj konobe. Bili su bačvari ki su od početka do kraja okruta se delali. Cepali su dugi od grmovini i sušili složene na križ pred voltun dokle njin ne pride doba za obdelevat. Dugi su se obdelevale na bačvarsken stole ki je imel napošno storenu glavu ku se je z nogun pritiskalo i tako držalo dugu, a onda se je z nožcen obdelevelo koliko rabi. Pokle se je dugi obdelevalo na struge, a to je kodabi jena duga blanja ka stoji na dveh nogah, a druga stran je na zemje. Bačvar dela na stojeć i obrežuje dugi po stranah malo na treso da su va srede neč šire nego na krajeh.

Kad su dugi parićane slože se va obruči, a za počet jih drže hlapci, kot jene drvene šćipalnice. Obruči se još ne nabiju nego samo toliko da drže dugi složene pak se se to skupa stavi preko jenega železnega koša va ken gori oganj da stepli dugi. Za ten se dugi svijaju i pomalo nabijaju obruči dokle se dugi ne zapru. Pokle se z pilun zdricaju kraji da su se dugi jenake. Onda trebe skrojit dna. Zmerilo se je koliko dno rabi, delalo se je od driteh dug ke su mej sobun bile ćapane z kavijami, a to su drveni napošni klini ki su držali dugi skupa. Dno se šestilon senja i lepo okole otpili, a za ten se z nožcen obdela dno da gre lepo va utoru ku se je z utornjakon storilo na bačve. Prvo leh se je bačvi zaprlo obdelalo se jih je z nutri škobjun. Na bačve još trebalo zvrtat škuju za tapun i na dne jenu manju za špinu. Ta veli svedar se zove tapunar.

spomen_bacvaru_jurcicev_most_kastav_2016_4_01

Bačvi su se delale od mehkega šmrikovega, ale trdega grmovega, kostanjevega al pak murvovega dreva.

Bačvari z cele Kastavšćini su delali čabri i za kraji kade ni bilo vina, se do Bistrca, čabri za kapuz, repu, kadi za meso…v Reke va rafinerije na Mlake i bačvi za petroj.

Na martinju, 11. novembra 1945. leta osnovana je pul Trinajstić Bačvarska zadruga ka je počela z delon zajeno za Noven leton 1946. Druga Bačvarska zadruga osnovana je pul Jušić ma se je kašneje spojila zadrugun pul Trinajstić. Va zadruge je delalo se skupa 185 judi, od tega je bilo 119 bačvari, a 19 jih je tamo ziučilo zanat.

Bačvari pul Trinajstić su delali bačvi i drugi okruti od mehkega dreva za celo područje bivše Jugoslavije, a najviše za Dalmaciju. Najveća bačva ka je storena pul Trinajstić bila je hrastova od 50 000 litar.

Za potrebi transporta vina z brodi zimale su se meri na brode, pak su delane sakakove bačvi, već kakov je bil brod da ča više vina stane va njega.
Delalo se je i ribnjaki za ribi solit, brenti, brentači, čabri, kabli, barili, barilce, lavaduri, golice, kadi za meso solit , leji…

Kad se je bačvarska zadruga spojila z Brodoopremun, bačvarska proizvodnja se je počela gasit, a bačvari su se počeli bavit z tišjarijun.
Va današnjeh konobah su najviše bačvi od inoxa pa se je bačvarski zanat zgubil. Va kastavšćine je danas još jako malo živućeh bačvari, a od mlajeh ni nijenega ki bi se tega arta prijel.

Davor Žic / PodUčkun.net