Funkcioniranje i ovlasti lokalne samouprave – Održano predavanje studentima FMTU-a

Gradonačelnik je objasnio funkcioniranje izbornog sustava na lokalnim izborima, podjelu izvršne i zakonodavne(predstavničke) vlasti te kako u Opatiji funkcionira kohabitacija.

Opatija – Gradonačelnik Ivo Dujmić održao je jutros u Gradskoj vijećnici predavanje za studente druge godine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kojim ih je upoznao s funkcioniranjem i ovlastima lokalne samouprave u Hrvatskoj na primjeru Grada Opatije.

Pored osnovnih podataka o teritorijalnom ustroju Grada Opatije u Primorsko-goranskoj županiji i članstva u Aglomeraciji Rijeka gradonačelnik je studente upoznao s ustrojem Gradske uprave te koje je sve ustanove i trgovačka društva osnovao Grad Opatija

Objasnio je ukratko i funkcioniranje izbornog sustava na lokalnim izborima, podjelu izvršne i zakonodavne(predstavničke) vlasti te kako u Opatiji funkcionira kohabitacija.

Studenti su upoznati i s osnovama Proračuna, temeljnog akta kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci lokalne samouprave u jednoj godini, kao i sa socijalnim mjerama koje Grad Opatija ima prema svojim građanima: poticaji za novorođene, besplatni vrtić, udžbenici, pomoć umirovljenicima, poduzetnicima….

Govoreći o suradnji Grada i Fakulteta gradonačelnik ju je ocijenio iznimno dobrom te naglasio da je Fakultet načinio Strategiju razvoja Grada Opatije i Destinacijski akcijski plan, dokumente koji su stručno-znanstvena podloga prema kojoj Grad Opatija i djeluje.

Na FMTU je pokrenuto i besplatno učenje kineskog jezika koje financira Grad, a isto tako i program međunarodne suradnje kroz razmjenu studenta koji studijsku godinu mogu provesti u toj dalekoistočnoj zemlji.

Preporučujem vam da učite kineski jer je Kina rastuća ekonomija s kojom Hrvatska ima sve bolje gospodarske odnose. Upoznajte kinesku kulturu, siguran sam da će vam to pomoći pri nalaženju kvalitetnog posla, savjetovao je gradonačelnik studente.

– Vi ste budućnost Hrvatske, a ono što je najvažnije je to da neprestano učite i sada i nakon završenog fakulteta te da vjerujete u sebe. Turistička je privreda jedna od vodećih grana u našoj zemlji te je na vama da u svom profesionalnom radu stvorite nove turističke proizvode, poručio je gradonačelnik studentima.

error: Content is protected !!