Grad Opatija objavio Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

Grad Opatija objavio Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

Arhiva

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a rok je 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

Opatija – Grad Opatija je objavio Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije.

Savjet mladih Grada Opatije savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Opatije koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih. Ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a rok je 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

Više informacija i detalja dostupno je na LINKU.

error: Content is protected !!