Grad Opatija smanjuje plaće zaposlenicima u gradskoj upravi i ustanovama

Plaće se neće smanjivati djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Opatija, obzirom da oni u ovim izvanrednim okolnostima nose velik teret i aktivno su uključeni u rad Stožera civilne zaštite. Umanjenje osobnog dohotka neće biti jednako za sve radnike, već će ovisiti o visini plaća koje će biti umanjene u postocima od 20, 25 i 30 posto. Svakako će se voditi računa o tome da se ne ide ispod minimalne plaće, a restrikcija će trajati koliko to bude nužno.

Opatija – S obzirom na pojavu pandemije i globalno širenje zaraze COVID-19 virusom u cilju ublažavanja negativnih posljedica širenja virusa na privredu na području Grada Opatije danas je gradonačelnik Ivo Dujmić predsjedniku Gradskog vijeća Fernandu Kiriginu uputio prijedlog za hitnim sazivanjem izvanredne Sjednice Gradskoga vijeća za sutra, 24. ožujka 2020. koja se, prema uputi Ministarstva uprave RH može održati elektroničkim putem. Za sjednicu će biti upućene tri točke dnevnog reda koje se odnose na izmjenu gradskih normativnih akata, a s ciljem olakšavanja nastale situacije privrednicima koji djeluju na području Opatije. Riječ je o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente donošenjem koje će se privremeno obustaviti plaćanje spomeničke rente fizičkim i pravnim osoba koje su obveznici spomeničke rente.

Drugi se prijedlog Odluke odnosi na oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije svim zakupnicima koji su obustavili obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom, temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili temeljem preporuke gradonačelnika o obustavi rada. Oslobađanje plaćanja mjesečne zakupnine vrijedit će u razdoblju trajanja mjera suzbijanja zaraze.

Treći je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. Plaćanja komunalne naknade bit će oslobođeni gospodarski subjekti koji su pogođeni posebnim okolnostima na određeno vremensko razdoblje.

Sjednica Gradskog vijeća bit će održana izjašnjavanjem gradskih vijećnika putem elektroničke pošte tijekom sutrašnjeg dana.

Obzirom na situaciju vezanu uz epidemiju korona virusa koja će sasvim sigurno uzrokovati i znatno slabije punjenje gradskog proračuna, Grad Opatija primoran je, u skladu s proračunskim mogućnostima, poduzeti i mjere umanjenja plaća zaposlenika gradske uprave kao i ostalih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Opatija, Festival Opatija, Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“).

Plaće se neće smanjivati djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Opatija, obzirom da oni u ovim izvanrednim okolnostima nose velik teret i aktivno su uključeni u rad Stožera civilne zaštite.

Umanjenje osobnog dohotka neće biti jednako za sve radnike, već će ovisiti o visini plaća koje će biti umanjene u postocima od 20, 25 i 30 posto. Svakako će se voditi računa o tome da se ne ide ispod minimalne plaće, a restrikcija će trajati koliko to bude nužno.

Gradonačelnik je danas ujedno donio i Odluku o oslobađanju od plaćanja poreza za korištenje javnih površina u razdoblju trajanja mjera sprječavanja širenja epidemije.