Grad predlaže smanjenje spomeničke rente

opatija3Opatija – Želeći dati doprinos rasterećenju gospodarstva u vrijeme recesije, Grad Opatija predložio je Ministarstvu kulture pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, usmjerenih na smanjivanje iznosa spomeničke rente. Iako Grad Opatija od spomeničke rente ostvaruje značajna sredstva (prošle godine oko 3,9 milijuna kuna), koja su uložena u obnovu objekata na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline, procijenjeno je da svrha spomeničke rente može biti ostvarena i smanjivanjem prihoda od rente, poručile su nadležne gradske službe.
Grad vlastitom odlukom ne može ukinuti, niti umanjiti spomeničku rentu, ali ju je propisao u najmanjem dozvoljenom iznosu od tri kune po „kvadratu“ korisne površine mjesečno. Također, opatijskom odlukom već je predviđena mogućnost vraćanja dijela rente firmama čija godišnja obveza iznosi više od 100.000 kuna, na način da se financira obnova pročelja i krovova spomenutih firmi, u iznosu do 70% uplaćene rente.
– Spomenute olakšice nisu dovoljne u situaciji u kojoj glavne opatijske hotelske tvrtke imaju velike površine hotelskih prostora na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Opatije, pa plaćanje postojećeg iznosa spomeničke rente u znatnoj mjeri otežava njihovo poslovanje. Stoga je Grad Ministarstvu kulture predložio smanjivanje dozvoljenog minimuma iznosa rente, a eventualno i ukidanje dvostrukog načina obračuna rente (po kvadratnom metru, odnosno po ukupnom prihodu), kazali su u priopćenju iz Grada.
spom_renta_txt
Direktnu spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koju su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru pojedinačno zaštićenom ili na području kulturno-povijesne cjeline. Osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Spomenička renta plaća se mjesečno od 3,00 do 10,00 kuna po m2 korisne površine poslovnog prostora.
Indirektnu spomeničku rentu dužne su plaćati fizičke i pravne osobe u slučaju da obavljaju djelatnosti za koje je takva obveza propisana, i to bez obzira na područje, odnosno prostor u kojem se ta djelatnost obavlja. Spomenička renta plaća se na ukupan prihod po stopi od 0,05%. U ovu kategoriju spadaju, primjerice, hotelijeri i restorateri, kladionoce i kasina, sve vrste prijevoznika i većina uslužnih djelatnosti. Pojednostavljeno rečeno, obveznici rente su sve osobe koje žive ili rade u ”kulturnim spomenicima” ili zaštićenom području – što je nešto čega u Opatiji ne fali.
Smanjenje ovog poreza značilo bi i znatno rasterećenje za, prvenstveno, opatijske hotelske kuće koje za njega izdvajaju velike iznose, ali – poznavajući iskustvo Opatije s promjenama zakonskih akata – ipak ne bi trebali držati dah u očekivanju pozitivnog rješenja.
Davor Žic

error: Content is protected !!