Građani mogu predlagati kandidate za županijske nagrade @ Liburnija

Primorsko-goranska županija dodijeljuje dvije kategorije nagrada – godišnju nagradu i nagradu za životno djelo, a prijedlozi se primaju do 1. veljače.

Opatija, Matulji, Kastav, Lovran, Mošćenička Draga – Građani liburnijskih jedinica lokalne samouprave, osim što mogu predlagati kandidate za dobitnike nagrade njihove životne sredine – Grada ili Općine – mogu sudjelovati i u izboru dobitnika nagrada koje dodijeljuje Primorsko-goranska županija, i to putem svojih izabranih predstavnika u tijelima lokalne i regionalne samouprave ili putem udruga i pravnih osoba koje djeluju na županijskom području.

Naime, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Skupštine Primorsko-goranske županije objavio je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije. Prema tom pozivu, prijedlozi za dodjelu nagrada s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u Ured Županije s naznakom ”Za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije” Adamićeva 10, Rijeka (ili putem pisarnice Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, Rijeka) najkasnije do 1. veljače.

Primorsko-goranska županija dodijeljuje dvije kategorije nagrada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili više djelatnosti od značaja za Županiju i čiji rad i djelo predstavlja trajno dobro od značaja za Županiju, a godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi za stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom prethodne godine.
Prijedloge za dodjelu nagrada mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, članovi stalnih radnih tijela Županijske skupštine, Županijsko poglavarstvo, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave s područja Županije, udruge građana i druge pravne osobe s područja Županije.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!