Gradonačelnik Dujmić donio mjere za uravnoteženje proračuna: ‘Očekuju se teškoće s likvidnošću’

Odlukom su stopirane gotovo sve isplate iz gradskog proračuna…

Opatija – Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić donio je novu odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje gradskog proračuna, koju je obrazložio činjenicom da se zbog mjera vezanih uz epidemiju koronavirusa očekuju teškoće s likvidnošću.

Temeljem odluke, obustavljaju se planirani rashodi poslovanja koji do sada nisu izvršeni u cijelosti uključujući ugovore o financiranju javnih potreba sa udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji sadrže klauzulu o prekidu financiranja te planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji nisu ugovoreni, što uključuje i prekid postupka javne nabave.

Iznimke su ugovorene obveze za nabavku roba ili usluge, obveze koje je Grad dužan izvršavati po posebnim propisima ili služe redovnom održavanju službi i komunalne infrastarukture, koje su započete, a čiji bi prestanak izvršavanja mogao dovesti dio korisnika u neravnopravni položaj, aktivnosti za koje su provedeni postupci javne nabave kao npr. Uređenje Interpretacijskog centra Moho, proširenje Dječjeg vrtića u Veprincu, uređenje Rekreacijskog centra Dobrec te rashodi vezani uz provedbu EU projekata.

Konkretnije, iz sredstava predviđenih za rad Gradskog vijeća obustavlja se financiranje političkih stranaka, naknade za rad u predstavničkim tijelima, medijsko praćenje i organiziranje tribina, pokroviteljstva Vijeća i aktivnosti mjesnih odbora.

Od rashoda izvršnih tijela vlasti, odnosno gradonačelnika, zaustavljena su pokroviteljstva i sponzorstva, obilježavanje datuma i reprezentacija.

Također, pauzirani su programi Zdravog grada, predškolskog odgoja i obrazovanja, javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju osim redovnih aktivnosti Društva „Naša djeca“ Opatija, srednje školstvo i ostalo obrazovanje osim obveza po ugovorima o dodjeli stipendija i sufinanciranja javnog prijevoza za studente, javne potrebe u kulturi osim rashoda za Hrvatski muzej turizma, javne potrebe u sportu, program tehičke kulture, program manifestacije i obljetnice…

Neće se izvršiti niti programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i obnove fasada i krovoda, a niti program prostorno-planske dokumentacije i arhitektonsko-urbanističkih rješenja, razvojni projekti grada niti program energetske učinkovitosti.

Ujedno su i produženi ugovoreni rokovi plaćanja za 30 dana za većinu nabava, a iznimno „gradonačelnik može u opravdanim slučajevima odobriti izvršenje rashoda unutar aktivnosti obuhvaćenih privremenim mjerama, za koje su obveze nastale prije donošenja odluke ili odobriti postupak nabave i ugovaranja novih rashoda u slučaju da se radi o nužnim radovima ili uslugama koje ne trpe odgodu“.

 

error: Content is protected !!