Gradonačelnik Dujmić reagirao na reagiranje inženjera Sirovca o prostornim planovima

Reagiranje pogledajte u nastavku teksta…

Opatija – Povodom teksta objavljenog dana 25. veljače 2020. na portalu PodUčkun.net pod naslovom Inženjer građevine Sirovec: „Važno je da gradonačelnik priznaje da je pojačana gradnja sukladna „njegovom“ urbanističkom planu“ Grad Opatija traži da, u skladu s Odredbom članka 40. i članka 41. stavka 1 Zakona o medijima (Narodne novine broj 59/04.84/11,81/13), na istom ili istovjetnom mjestu na isti način, objavite ispravak neistinitih informacija.

”U tom je tekstu, intervjuu s gospodinom Krešimirom Sirovcem, iznesen niz netočnih informacija kojima se obmanjuje javnost:

UPU naselja Opatija iz 2009. godine ima iste uvjete gradnje individualnih stambenih građevina što se tiče visine, koeficijenta izgradnje, koeficijent iskorištenja i ostalih elemenata od 2009. godine.

Izmjenama i dopunama su mijenjani dijelovi Plana koji su taksativno navedeni u donesenim odlukama o izradi izmjena i dopuna Plana. Međutim, nije mijenjana visina stambenih građevina, koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti.

Sve Odluke o izradi i dopuni planova dostupne su na web stranicama Grada i Službenim novinama PGŽ.

Dopuna odluke o izradi UPU-a naselja Opatija izglasana je 2018. godine s ciljem iznalaženja lokacije za Policijsku postaju i uobičajeni je dio zakonom propisane procedure.

PPUG Opatija također ima iste uvjete gradnje od donošenja na kraju 2006. godine, odnosno za individualne stambene građevine maksimalnu visinu od 13 metara. U tom planu je postojala definicija tavana i potkrovlja kao posebnih etaža. Ta definicija je brisana 2012. godine s obzirom da je tadašnjim Zakonom o prostornom uređenju bilo drugačije definirano potkrovlje, pa je PPUG Opatija bio protivan Zakonu što ne smije biti.

Izmjenama i dopunama UPU-a naselja Ičići nisu povećavani uvjeti gradnje za stambene građevine od njegovog donošenja početkom 2009. godine.

Zaključno svim dosadašnjim izmjenama i dopunama UPU-a naselja Opatija nije mijenjana visina, koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti kao najvažniji elementi uvjeta gradnje, kao ni minimalna građevna čestica koja je ista od 2009. godine.

Isto tako, važno je reći da UPU-a Opatija i svi ostali urbanistički planovi nisu planovi Gradonačelnika, donijelo ih je Gradsko vijeće većinom glasova, između ostalih i onih vijećnika koji su bili inicijatori potpisivanja nedavne peticije jer bez vladajuće većine plan ne bi mogao niti biti donesen.

Podsjećam, Vijećnici vladajuće koalicije koji su 2017. dali amandmane na Plan nisu preložili amandman kojim bi tražili preispitivanje ili ograničavanje gradnje.“

Ivo Dujmić, gradonačelnik Grada Opatije

error: Content is protected !!