Gradonačelnik Dujmić zaustavio isplate iz proračuna: Bez sredstava ostaju udruge, mjesni odbori i političke stranke

Od ove odluke izdvojen je rad Hrvatskog muzeja turizma, plaće zaposlenika i djelatnika, redovne aktivnosti Društva Naša djeca te rashodi vezani uz EU projekte.

Opatija – Gradonačelnik Ivo Dujmić donio je odluku o obustavi izvršenja proračuna, odnosno mjerama uravnoteženja gradskog budžeta, stopirajući isplate prema udrugama koje provode projekte što se financiraju iz sredstava predviđenih za javne potrebe, političkim strankama i vijećnicima, kao i planirane rashode za nabavu dugotrajne imovine.

Osim toga, neće se isplaćivati sredstva predviđena za pokroviteljstva i sponzorstva niti obilježavanje važnih datuma, a bez novaca ostaju i programi predškolskog odgoja i obrazovanja, Zdravi grad, javne potrebe u kulturi, manifestacije i obljetnice, javne potrebe u sportu, programi tehničke kulture, programi socijalne i zdravstvene zaštite, aktivnosti mjesnih odbora, izrada projektne dokumentacije, razvojni projekti grada…

Od ove odluke izdvojen je rad Hrvatskog muzeja turizma, plaće zaposlenika i djelatnika, redovne aktivnosti Društva Naša djeca te rashodi vezani uz EU projekte.

– Činjenica je da je Gradsko vijeće prihvatilo Proračun za 2019. godinu, a zatim nije donijelo odluku o prodaji stare zgrade dječjeg vrtića ni prošle godine niti u prvoj polovici ove godine, kako je bilo planirano i Proračunom i Izmjenama Proračuna za 2019. Stoga nisu ostvareni planirani prihodi i primici Proračuna. Obzirom na nastalu situaciju, zakonski sam dužan donijeti Odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna, naveo je gradonačelnik Ivo Dujmić, koji je odlukom zadržao mogućnost odobrenja izvršenja pojedinih rashoda koji su trenutačno „blokirani“.

Donošenje privremenih mjera za uravnoteženje Proračuna, sukladno Zakonu o proračunu, može trajati najdulje 45 dana. Odluka stupa na snagu danas, 2. kolovoza, a njome se i ugovoreni rokovi plaćanja prolongiraju za 30 dana.

– Privremene mjere podrazumijevaju obustave financiranja političkih stranaka, naknada za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskoga vijeća, pokroviteljstava, aktivnosti mjesnih odbora i programa udruga. Pri donošenju ove Odluke striktno sam vodio računa da se ne naruše sva prava naših sugrađana iz socijalnog programa pa tako ovom obustavom nisu obuhvaćene, primjerice, naknade za novorođenu djecu, kao ni poticaji za poduzetnike, rekao je Dujmić.

 

error: Content is protected !!