Gradska vlast o pojačanoj izgradnji – Oporavak tržišta ponovno je pokrenuo investicijski val @ Opatija

Gradska vlast o pojačanoj izgradnji – Oporavak tržišta ponovno je pokrenuo investicijski val @ Opatija

... jedna od nakaradnijih prostorno-planskih odluka...

Imamo i mnogo zahtjeva za proširenje građevinskog područja kojima ne možemo udovoljiti sukladno važećem županijskom Prostornom planu. No, svjesni smo da sva rješenja u prostoru nisu idealna te sam stoga Upravnom odjelu za prostorno planiranje Grada Opatije dao nalog da analizira stanje te ćemo u skoro vrijeme sastaviti dokument sa sugestijama za Gradsko vijeće, predložiti mjere i standarde kojih se treba pridržavati pri budućoj izradu UPU-a, istaknuo je gradonačelnik na tu temu.

Opatija – Pojačana izgradnja i mastodonti koji niču diljem Opatije bila je jedna od tema jučerašnje konferencije gradonačelnika Ive Dujmića koji se osvrnuo na komentare javnosti o tome je li pojačana izgradnja u Opatiji vidljiva posljednje vrijeme primjerena prostoru.

– Važeći Urbanistički plan uređenja Opatije donesen je 16. ožujka 2009. godine. Već tada sam, kao gradski vijećnik, ukazivao na to da nisam siguran je li sve rađeno u skladu sa zahtjevima struke te da ćemo konkretne posljedice vidjeti tek za desetak godina. To se sada i događa, no ne zamjeram ništa ni prošlim gradonačelnicima ni sazivima GV-a jer smo radili s ciljem osiguravanja razvoja Opatije. UPU Opatija nismo mijenjali sedam godina, kako bismo omogućili razvoj grada i izgradnju strateških projekata poput Sportske dvorane Marino Cvetković, POS-ovih stanova, Centra Gervais i novog vrtića na Punta Kolovi. Prvi smo puta mijenjali UPU 2016. godine zbog nekoliko bitnih razloga: Luka Opatija i problem Jedriličarskog kluba, zahtjeva LRH za lokacijom ex hotela Zagreb, zahtjev PGŽ-a za izmjenama namjene sadašnjeg Doma zdravlja, zahtjev Komunalca za povećanjem tlocrtnog gabarita zgrade Peze, garaže na tržnici, seljenja benzinske postaje sa Slatine. Drugim smo točkastim izmjenama pristupili 2018. zbog traženja lokacije za izgradnjom policijske postaje. Činjenica je da je u posljednje vrijeme došlo do oporavka tržišta te je ponovno krenuo investicijski val u građevinarstvu. Tako i u Opatiji vidimo pojačanu izgradnju, a sve sukladno važećem UPU-u. Imamo i mnogo zahtjeva za proširenje građevinskog područja kojima ne možemo udovoljiti sukladno važećem županijskom Prostornom planu. No, svjesni smo da sva rješenja u prostoru nisu idealna te sam stoga Upravnom odjelu za prostorno planiranje Grada Opatije dao nalog da analizira stanje te ćemo u skoro vrijeme sastaviti dokument sa sugestijama za Gradsko vijeće, predložiti mjere i standarde kojih se treba pridržavati pri budućoj izradu UPU-a, kazao je gradonačelnik na tu temu.

error: Content is protected !!