Gradska vlast o problemima javnih plaža @ Opatija

slatina-sm…plaže nisu ucrtane u UPU, pa ih se ne može niti obnoviti…
…pročitajte plan gradske vlasti za uređenje plaža i trga na Slatini…

Opatija – Usred turističke sezone i kolektivnog godišnjeg odmora, gradska vlast zaokupljena je – plažama. Tako je nedavno na gradskim službenim stranicama objavljena informacija o tome da je ”Opatija destinacija kupališnog turizma, a činjenica je da u gradu treba izgraditi niz novih plaža, osobito uz hotele te došljunčati i urediti pojedine opatijske plaže”.
Međutim, najbolje namjere vlastodržaca pokvario je Urbanistički plan – u njemu nije predviđeno uređenje plaža. Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić objašnjava kako su precizno locirane pozicije gdje su plaže potrebne: gdje ih treba izgraditi, a gdje postojeće plaže oplemeniti dodatnim sadržajima, urediti ili pošljunčati, ovisi o primjeru. No, budući se sve one nalaze na pomorskom dobru, na kojemu se ništa ne smije raditi ukoliko ranije nije ukalkulirano u urbanistički plan – nije moguće niti ishodovanje dozvola, poput lokacijske.
– Grad mora poštivati zakonsku proceduru. Ta procedura jest dugotrajna, no obvezujuća, stoga je Grad Opatija pokrenuo proces izmjene urbanističkog plana. U urbanističkom planu ”ucrtavaju” se područja namijenjena plažama i kada izmijenjeni, novi UPU stupi na snagu, moći će se krenuti u izgradnju plaža. Taj će plan omogućiti i hotelskim kućama uređenje plaže koje se nalaze ispod hotelskih objekata u njihovom vlasništvu, za koje potom mogu ishodovati koncesije, objasnio je Dujmić.
Gradonačelnik se posebno osvrnuo na plažu Slatina, te kazao kako se ”po prvi puta gradska vlast intenzivnije uključila u proces koji bi trebao rezultirati raspetljavanjem situacije oko vlasništva”, a koja bi – osim uređene plaže – Opatijcima donijela i novi trg.
– Osnovni je problem što je tvrtka Rivijera koja gospodari Slatinom, u svoj temeljni kapital unijela i zemljište na pomorskom dobru, dakle, upisala se kao vlasnik – premda zemljište na pomorskom dobru ne može biti vlasništvo privatne tvrtke. S tim se sada dijelom bavi Državno odvjetništvo, a dok se ne riješi situacija oko vlasništva, ni jedan konkretan potez na uređenju Slatine nije moguće povući. U rješavanje je uključena, osim Grada Opatije i Državnog odvjetništva, i Primorsko-goranska županija i prema informacijama kojima raspolažemo – intenzivno se radi na izuzimanju terena, na kojemu je plaža Slatina iz temeljnog kapitala tvrtke Rivijera, poručio je Dujmić, te dodao kako je ideja ”preprojektirati i napraviti kupalište primjereno centru Opatije, sa šljunčanom plažom i zelenim površinama, koje bi se arhitektonski uklopilo u izgled grada i bilo ukorak s vremenom i potrebama gostiju i građana”.

Liburnija.net: Plaža Ičići

Liburnija.net: Plaža Ičići


Paralelno s projektiranjem nove plaže na Slatini, nastavlja Dujmić, trebalo bi isprojektirati i trg Slatina, kako bi se dobila jedinstvena funkcionalna cjelina ovog dijela centra. S obzirom da je izgrađena i nova benzinska crpka na ulazu u Opatiju, na gornjoj cesti, bitno se smanjila i potreba za aktualnom benzinskom crpkom u centru te bi se i postojeća crpka uklonila sa sadašnje pozicije.
– Uz kongresni centar, čiji je smještaj planiran u Hotelu Zagreb, po njegovoj izgradnji dugoročno bi se u arhitektonskom i funkcionalnom smislu riješio izgled centra Opatije. Potrebno je raspisati natječaj kako bi se za uređenje plaže i trga dobilo najkvalitetnije rješenje. Kada je riječ o realizaciji projekta preuređenja plaže i trga Slatina, po rješavanju vlasničkog statusa, udruživanje privatnog i javnog sektora u njegovu ostvarenju jedna je od realnijih varijanti o kojoj se razmišlja, zaključio je Dujmić prema pisanju gradskog portala.
Sve to ”prevedeno” na jezik koji nije birokratski – sve ovo za građane ne znači gotovo ništa, jer teško je vjerovati da će se u kratkom roku riješiti situacija koja već godinama drži ”status quo”. Ucrtavanje plaža u UPU manji je problem, no nagovoriti vlasnike hotela Zagreb – Liburnia Riviera Hotele – da zaborave na svoj plan uređenja hotela Zagreb i umjesto njega izgrade kongresni centar, te vlasnike benzinske crpke – INA-u – da se ”odsele” iz centra bit će nemoguća misija. Drugim riječima – svi koji nakon čitanja ovih redaka pomisle: ”kad vidimo, vjerovat ćemo”, apsolutno su u pravu.
Liburnija.net: Došljunčavanje plaže @ Tomaševac

Liburnija.net: Došljunčavanje plaže @ Tomaševac


Davor Žic / Liburnija.net

error: Content is protected !!