Gradsko vijeće dalo mišljenje o prijedlogu Županijskog prostornog plana

Arhiva Liburnija.net

Mišljenje je opatijskih vijećnika u dijelu županijskog Prostornog plana, koji govori o propisanim uvjetima i smjernicama, da se određeni uvjeti i smjernice trebaju odrediti kao preporuka, a ne kao obveza.

Opatija – Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća, pred vijećnicima grada Opatije na dnevnom redu se našao Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Izvješće s javne rasprave, koje su vijećnici razmotrili, te prihvaćeno mišljenje i primjedbe na Plan, usuglašene na sjednici, uputili Skupštini Primorsko goranske županije, javljaju iz Grada Opatije.

Mišljenje je opatijskih vijećnika u dijelu županijskog Prostornog plana, koji govori o propisanim uvjetima i smjernicama, da se određeni uvjeti i smjernice trebaju odrediti kao preporuka, a ne kao obveza.

U predloženom nacrtu Prostornoga plana Županije predviđeno je da najmanja površina za izgradnju farmi ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva treba iznositi 50.000 metara kvadratnih odnosno 100.000 kvadrata, što ovisi o broju stočnih grla. Opatijski vijećnici mišljenja su da bi se minimalna potrebna površina trebala smanjiti na 15.000 metara kvadratnih, kako i jest u opatijskom prostornom planu (PPUG Opatije) te bi u ovom dijelu trebalo uskladiti županijski PP sa opatijskim.

Također, mišljenja su da bi u županijskom Prostornom planu bilo potrebno brisati obvezu izgradnje marine unutar luke otvorene za javni promet Opatija, a omogućiti privez nautičkih plovila unutar opatijske luke.

Opatijski su vijećnici predložili i da se iz županijskog Prostornog plana briše i obveza izrade karte buke za naselje Opatija, jer ta obveza nije propisana Zakonom.

Predloženi županijski Prostorni plan podrazumijeva i odredbu da poljoprivredna građevina mora biti minimalno 2000 metara udaljena od građevinskog područja, građevinskog zemljišta ili građevine. Opatijski su vijećnici mišljenja da bi se minimalna granica udaljenosti poljopriovrednog objekta od građevinskog područja trebala smanjiti na manje od 2000 metara u slučajevima kada poljoprivredna područja područja nisu izvor zagađenja.

Ivan Mellor / Liburnija.net

error: Content is protected !!