Gradsko vijeće jednoglasno pokrenulo izmjenu prostornih planova koji će donijeti strože uvjete gradnje

Dodatnu kontrolu nad izgrađenošću prostora u Opatiji garantirat će i izmjena UPU-a naselja Opatija, a uz usvojeni amandman nadležnog Odbora, ograničena gradnja će se odnositi na cijelo područje u obuhvatu ovoga plana.

Opatija – Gradsko vijeće Opatije na jučerašnjoj sjednici napravilo je prvi korak prema zaštiti (preostalog) prostora grada od prekomjerne gradnje, a pritom su vijećnici pokazali „netipično“ jedinstvo i suglasje. Konkretnije, prisutni su članovi Vijeća jednoglasno usvojili odluke kojima je pokrenuta izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Opatije te Urbanističkog plana naselja Opatija, a isto tako jednoglasno usvojeno je i izvješće o prijedlozima građana i gospodarstvenika za izmjene u prostornom planu, temeljem poziva koji je prije više od dvije godine odaslao gradonačelnik Ivo Dujmić.

Kako je objasnio pročelnik za prostorno planiranje Zdenko Tupanjac, gradonačelnik Dujmić 2017. godine pozvao je građane da podnesu svoje prijedloge za „intervencije“ u prostoru, a pristiglo je gotovo 300 zahtjeva, od kojih niti jedan – barem zasad – neće biti usvojen.

Naime, s obzirom da krenulo u izmjenu prostorno-planske dokumentacije, svi zahtjevi stavljeni su „na čekanje“ do izrade konzervatorskih podloga i anketa među stanovnicima o poželjnim zahvatima u prostoru.

Gradonačelnik Ivo Dujmić prihvatio je amandmane Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša. Dujmić je prihvatio sve amandmane osim onog da se UPU Pobri stavi izvan snage, jer bi takvim postupkom zapravo bilo omogućeno da ondje dodatno gradi, budući da bi tada vrijedio plan višeg reda, županijski Prostorni plan.

Gradonačelnikov prijedlog izmjene Prostornog plana dopunjen je amandmanima Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša pa će se tako izrađivaču nove prostorno-planske dokumentacije sugerirati da preispita sve one faktore koji mogu utjecati na konačan izgled novoizgrađenih objekata – od najveće dozvoljene visine, broja dozvoljenih etaža i maksimalnih dozvoljenih gabarita, do preispitivanja pojma potkrovlja i podzemnih etaža, preispitat će se također i zaštita zelenila i kupališne zone.

Dodatnu kontrolu nad izgrađenošću prostora u Opatiji garantirat će i izmjena UPU-a naselja Opatija, a uz usvojeni amandman nadležnog Odbora, ograničena gradnja će se odnositi na cijelo područje u obuhvatu ovoga plana.

error: Content is protected !!